Hoppa till innehåll

Saab ingår avtal om ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått avtal gällande produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 1,4 miljarder. Leveranser kommer äga rum under perioden 2016-2019. Kontraktet omfattar produktion och leverans av tre ammunitionstyper till vapensystemet Carl-Gustaf. Kontraktet inkluderar även möjlighet till fler beställningar från kunden. – …

NATO-samtal med ledamöter i utrikesutskottet

Karin Enström (M), vice ordförande i Utrikesutskottet och tidigare försvarsminister, samt Sofia Arkelsten (M), ledamot i Utrikesutskottet, besöker 4C Strategies för att bland annat ta del av 4C Strategies övningsstöd till NATO. 4C Strategies är en svensk helhetsleverantör av integrerade risk- och krishanteringslösningar och den egenutvecklade mjukvaran Exonaut används av bland andra NATO, British Army …

Ny order till DOCKSTAVARVET

Året börjar bra för DOCKSTAVARVET. På Nyårsdagen fick varvet en order på två 28 meters lotsfartyg till Tyskland. Beställare är Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, den statliga tyska sjöfartsmyndigheten. Varvet har tidigare levererat sex 17 metersbåtar till samma kund. Dessa båtar arbetar sedan 2011 i Travemunde och Kiel / Holtenau, den östra änden av Kielkanalen. …

Reliance Defence Systems köper Saabs ägarandel i Pipavav

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har sålt sin ägarandel, motsvarande cirka 3,3 procent, i indiska Pipavav Defence and Offshore Engineering Company limited (Pipavav). Köpare är indiska Reliance Defence Systems Private Limited som lämnat ett offentligt bud på utestående aktier i Pipavav. Transaktionen påverkar Saabs finansnetto och kassaflöde positivt. Den 1 november 2012 meddelade Saab att en …

Saab får beställning på motmedelsfällare till Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) gällande utvecklingsarbete samt seriebeställning av motmedelsfällare till Gripen. Beställningens totala värde uppgår till MSEK 223. FMV:s beställning omfattar utvecklingsarbete samt seriebeställning av fällare av motmedel, såsom facklor och remsor, till Gripen E och C/D. Detta kommer att innebära en förbättrad skyddsförmåga för båda …

Saab får beställning på undervattenssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en beställning gällande uppgradering och förmågeförbättring av det tunga torpedvapensystemet, Torped 62. Leveranser kommer att ske under perioden 2016-2017. Beställningen ingår i avsiktsförklaringen avseende det svenska försvarets undervattenskapacitet som tecknades mellan Saab och FMV den 9 juni 2014. Genom beställningen kommer Torped 62-systemet uppgraderas med …

Saabs avtal med Brasilien avseende operativ förmåga för Gripen NG träder i kraft

Den 24 april 2015 meddelade Saab att avtal ingåtts med Brasiliens försvarsdepartement via COMAER (Comando da Aeronáutica) avseende extern last till Gripen NG. Avtalet har nu trätt i kraft då alla nödvändiga villkor är har uppfyllts. Idag bokar Saab ordervärdet på cirka MUSD 245 som orderingång. Avtalet omfattar leveranser av extern last från Saab och …

Mats Helgesson, Flygvapenchef: ”Det är ett hedersuppdrag”

I juli kunde dåvarande flygvapenchef Micael Bydén sammanräkna nio kränkningar av svenskt luftrum 2015. Men det som oroade mer än antalet var arten av flygverksamhet över Östersjön. Företrädesvis ryskt stridsflyg tenderade att flyga lite för nära både signalspaningsflygplan och civil trafik, dessutom utan transpondrar. Nu, ett knappt halvår senare, kan nuvarande flygvapenchef Mats Helgesson konstatera …

Limmergård: Fokus på att hantera en kvalificerad motståndare och försörjningstrygghetsfrågor

Skälen till detta är att den säkerhetspolitiska utvecklingen dimensionerar försvarets behov som i sin tur påverkar försvarets relation till marknaden. Ytterst påverkas detta av vilken försvarsförmåga som eftersträvas, vilken teknisk förmåga en potentiell motståndare bedöms ha samt var denna motståndare ska bemötas. Som framgår av försvarets inriktningsbeslut har risken för militära konflikter i Sveriges närområde …

SnigelDesign

SnigelDesign är ett privatägt svenskt specialistföretag som sedan mer än 30 år utvecklar, tillverkar och säljer system för att bära utrustning och skydda användaren, främst för polis och militär personal. Typiska produkter och lösningar omfattar uniformssystem, ryggsäckar och väskor, utrustningsvästar, skyddsvästar och dold bärutrustning. Våra huvudmarknader är idag Norden, Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrike och …

Saab och UMS Aero Group AG i strategiskt samarbete inom obemannat flyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och UMS Aero Group AG, schweizisk leverantör av taktiska obemannade flygfarkoster, bildar det gemensamma bolaget UMS Skeldar AG. Genom UMS Skeldar stärks Saabs erbjudande inom taktiska obemannade flygande farkoster. Samarbetet innebär att Saabs tillgångar avseende den obemannade helikoptern ”Skeldar” överlåts till UMS Skeldar. UMS Skeldars verksamhet omfattar allt från utveckling och …

Saab tecknar kontrakt om årsöversyn samt modifiering av korvetter

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk avseende årsöversyn samt modifiera två av svenska marinens korvetter. Beställningen omfattar perioden 2016-2017. Arbetet kommer att genomföras i Karlskrona. Saab ska genomföra årsöversyn samt modifiera korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö för den svenska marinen. Efter modifieringen kommer fartygen att klassificeras som vedettbåtar, främst avsedda …