Hoppa till innehåll

Saabs avtal med Brasilien avseende operativ förmåga för Gripen NG träder i kraft

Den 24 april 2015 meddelade Saab att avtal ingåtts med Brasiliens försvarsdepartement via COMAER (Comando da Aeronáutica) avseende extern last till Gripen NG. Avtalet har nu trätt i kraft då alla nödvändiga villkor är har uppfyllts. Idag bokar Saab ordervärdet på cirka MUSD 245 som orderingång.

Avtalet omfattar leveranser av extern last från Saab och leverantörer som har valts ut av kunden till Brasiliens Gripen NG-program. Leveranserna kommer att ske i samband med leveranserna av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet.

Avtalet är ett tillägg till Saabs befintliga avtal med Brasilien avseende utveckling och produktion av 36 Gripen NG, vilket tillkännagavs den 27 oktober 2014. Leveranserna av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet kommer att äga rum mellan åren 2019 och 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl 21.30.