Hoppa till innehåll

Reliance Defence Systems köper Saabs ägarandel i Pipavav

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har sålt sin ägarandel, motsvarande cirka 3,3 procent, i indiska Pipavav Defence and Offshore Engineering Company limited (Pipavav). Köpare är indiska Reliance Defence Systems Private Limited som lämnat ett offentligt bud på utestående aktier i Pipavav. Transaktionen påverkar Saabs finansnetto och kassaflöde positivt.

Den 1 november 2012 meddelade Saab att en investering gjorts i Pipavav. Investeringen har möjliggjort att ett partnerskap skapats och att en bra bas för framtida affärer finns på plats. Med en ny stark ägare i bolaget ser Saab fram emot att ta utveckla detta ytterligare.

  • Det är naturligt att agera på den förfrågan som kom från Reliance Defence Systems om att överta ägarandelen i Pipavav. Det är vår bedömning att samarbetet mellan Saab och Pipavav har förutsättning att ta ytterligare steg med den nya ägaren”, säger Jan Widerström, chef Saab India.
  • Saab arbetar aktivt med att stödja Indiens strategi att öka den egna förmågan till produktionen av försvarsmateriel. Det är vår bedömning att det ökar Saabs möjligheter till affärer med landet. Lokala partnerskap utvecklas därför löpande efter behov från kunden och förutsättningarna på marknaden”, säger Jan Widerström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 december 2015 kl.16.15.