Hoppa till innehåll

Saab ingår avtal om ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått avtal gällande produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 1,4 miljarder. Leveranser kommer äga rum under perioden 2016-2019.
Kontraktet omfattar produktion och leverans av tre ammunitionstyper till vapensystemet Carl-Gustaf. Kontraktet inkluderar även möjlighet till fler beställningar från kunden.

Görgen Johansson, Chef för Saabs affärsområde Dynamics
Görgen Johansson, Chef för Saabs affärsområde Dynamics

– Jag är väldigt glad över att kunna offentliggöra att vi nu fått den här betydelsefulla beställningen på ammunition till Carl-Gustaf. Det här kommer ytterligare stärka vår ledande position på marknaden inom bärbara vapensystem, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf är ett världsledande vapensystem inom kategorin understödsvapen. Det har löpande moderniserats och anpassats efter användarnas förändrade behov. Den senaste versionen, Carl-Gustaf M4, har reducerat vikten från 10kg till 7kg. Carl-Gustaf används med stor framgång i mycket krävande miljöer.

Genom sin breda ammunitionsportfölj erbjuder Carl-Gustaf systemet den enskilde soldaten förmågan att bekämpa ett vitt spektrum av mål i olika stridsscenarion – från bepansrade fordon till att undanröja hinder och bekämpa fiender i byggnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2016 kl 14.30.