Hoppa till innehåll

Saab får beställning på undervattenssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en beställning gällande uppgradering och förmågeförbättring av det tunga torpedvapensystemet, Torped 62. Leveranser kommer att ske under perioden 2016-2017.

Beställningen ingår i avsiktsförklaringen avseende det svenska försvarets undervattenskapacitet som tecknades mellan Saab och FMV den 9 juni 2014. Genom beställningen kommer Torped 62-systemet uppgraderas med en ny och förbättrad operativ funktionalitet. Kontraktet inkluderar även en option på ytterligare beställningar.

Agneta Kammeby, chef för affärsenheten Underwater Systems inom Saabs affärsområde Dynamics
Agneta Kammeby, chef för affärsenheten Underwater Systems inom Saabs affärsområde Dynamics

– Saab utvecklar systemen tillsammans med sina kunder för att ständigt möta de utmaningar som kunderna har. Vi har en stark relation med FMV och genom den här ordern kommer vi leverera ett modernt och slagkraftigt torpedvapensystem säger Agneta Kammeby, chef för affärsenheten Underwater Systems inom Saabs affärsområde Dynamics.

Torped 62 är ett avancerat tungt torpedsystem för strid mot mål vid havsytan. Torped 62 är utrustad med ett framdrivningssystem med kapacitet för hög hastighet och lång uthållighet i kombination med en avancerad målsökare.

Saab har etablerat en unik kompetens att utveckla undervattenssystem för grunda vatten och för den specifika miljö som gäller i Östersjön. Många av systemen är värdsledande inom sitt segment. Saab har ett mångårigt samarbete med FMV och har tillhandahållit undervattenslösningar för såväl vapensystem, sensorer, autonoma farkostsystem som minjakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.