Hoppa till innehåll

Brittiskt polisdistrikt väljer SAFE-plattform för sin ledningscentral

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med den lokala polismyndigheten i grevskapet Cheshire i Storbritannien om att leverera ett sammanhållet system till dess ledningscentral. Kontraktet löper under en 10-årsperiod och utgör en del av en framåtsyftande satsning av polisen i Cheshire. Dessutom har ett ramavtal ingåtts där sexton ytterligare brittiska lokala polismyndigheter namnges och de kan inhandla systemet direkt från Saab. Ramavtalet öppnar således upp för möjligheten till ett bredare införande av denna marknadsledande lösning.

Saabs plattform SAFE kommer att ersätta ett antal av Cheshire-polisens äldre system med en enda kostnadseffektiv lösning. SAFE kommer att införas i hela polisorganisationen för all kontakt med allmänheten, inklusive samtal till larmnumren 999 och 101, incidenthantering, kommunikation och resurshantering.

– Saab har lång erfarenhet av att samarbeta med olika larmtjänster och vi har nu möjlighet att leverera SAFE:s innovativa egenskaper till Storbritannien. SAFE är en helt enhetlig lösning som är i operativ drift i över 30 ledningscentraler över hela världen.

Förmågan att kunna integrera flera olika kommunikationssystem och underrättelsekällor, samt att kunna dela data med andra myndigheter, är avgörande egenskaperna för en modern larmtjänst. SAFE har konstruerats från grunden för att möta dessa utmaningar, säger Simon Read, chef för Public Safety Solutions på Saab.

– SAFE-kontraktet bygger på tidigare framgångar med Transport for London, och är ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att etablera en stark närvaro på en ny marknad, säger Richard Price, chef för Saabs affärsenhet Critical System and Communication Solutions.

Cheshire-polisen är den första brittiska polisstyrka som går över från en traditionell lösning som bygger på flera olika system, till att sammanföra styrning av det aktuella kommunikationsnätverket Airwave och det framtida LTE-baserade ESN (Emergency Services Network), med styrning av resurser, kontakter och incidenter i ett enda system.

– Det här är resultatet av en omfattande utvärdering av polisens nuvarande och framtida behov. Genom att föra samman flera olika system, kommer vi inte bara att minska våra kostnader och öka effektiviteten, utan också kunna utnyttja information bättre och i slutändan kunna erbjuda allmänheten bättre tjänster, säger John Dwyer, poliskommissarie vid Cheshirepolisen.

Leveransen av SAFE startar omedelbart och införandet av systemet fortsätter under 2016.

SAFE kombinerar alla de funktioner som krävs av en modern ledningscentral i en enda programvara; multi-kanalskommunikation, kontakthantering, ledningssystem, rapportering via radio, kartfunktioner samt resurshantering. SAFE är en modulär plattform med ett enhetligt, intuitivt och arbetsflödesbaserat användargränssnitt som är helt konfigurerbart och kan implementeras i fasta, webbaserade och mobila enheter.

En lista över andra brittiska polisstyrkor som nämns i ramavtalet:
Cumbria Constabulary, Derbyshire Constabulary, Dyfed Powys Police, Greater Manchester Police, Gwent Police, Hampshire Constabulary, Lancashire Police, Merseyside Police, Metropolitan Police, Northamptonshire Police, North Wales Police, Nottinghamshire Police, Police Scotland, Thames Valley Police, Warwickshire Police, West Mercia Police.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.