Exportdagarna

”Exportdagarna” är två dagar med ett seminarium om försvarsexport för våra medlemsföretag. Seminariet syftar till att öka kunskap om försvarsexporten och olika aktörers roller på försvarsmarknaden.

Preliminärt program.

För mer information, vänligen kontakta kansliet.