Hoppa till innehåll

CybAero planerar demonstrationsflygningar och senarelägger därför årsstämman 2016

CybAero meddelar att bolagets årsstämma flyttas från den 28 april till den 10 maj. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämmodagen.

CybAero har, som tidigare meddelats, fått uppdrag av Försvarets Materielverk, FMV, att genomföra test- och demonstrationsflygningar för Försvarsmakten. Dessa har nu svenska marinen beslutat ska genomföras under vecka 17 inklusive den 28 april. Eftersom bolagets styrelse och ledning kommer att delta på delar av demonstrationerna kan inte stämman hållas som tidigare aviserats.

Styrelsen i CybAero har därför beslutat att senarelägga årsstämman till den 10 maj.

Samtliga handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 26 april 2016.
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero