Hoppa till innehåll

Robert Limmergård skriver i Karlskoga tidning om försvarsexporten

Försvarsexporten är viktig Under hösten förväntas regeringen presentera ett förslag till ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. Utfallet av denna process kommer att ha en betydande inverkan på försvarsföretagens konkurrenskraft. Förslaget kommer också att påverka Sveriges försvarsförmåga. Exporten är avgörande för att ha en vital säkerhets- och försvarsteknologi i Sverige. Av de ca 30 miljarder kr som …

Saab får beställning på fordonselektronik till stridsvagnen Leopard 2

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann GmbH gällande utveckling av ny fordonselektronik till stridsvagnen Leopard 2. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 130. Leveranser kommer att ske under perioden 2018-2022. Krauss-Maffei Wegmann GmbH är huvudleverantör av stridsvagn Leopard 2 till Försvarets materielverk och den svenska armén, där den benämns …

Saab får amerikansk order på ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) på ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf, i USA känt som M3 MAAWS (Multi-role, Anti-armor Anti-personnel Weapon System). Ordervärdet uppgår till MSEK 46 (MUSD 5,4). Beställningen utgör en del av det ramavtal mellan Saab och DoD, som tecknades i augusti 2014 avseende …

Saab får order på SAFE från brittiska polisdistrikt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med de brittiska polisdistrikten Warwickshire och West Mercia om att leverera en sammanhållen lösning för ledningscentraler och mobil data till de båda distriktens operativa verksamhet. Kontraktet löper över 6 år och ingår i det tidigare ramavtal som tecknades med Cheshire-polisen i december 2015. Leverans kommer att ske …

Eurenco Bofors AB

EURENCO GROUP – European leader in explosives, propellants and military ammunition propulsion, EURENCO also supplies explosives for the civil sector (oil & gas perforation, mining, automotive safety and space) and has the world’s largest production capacity of 2-EHN (fuel additive). OUR PURPOSE – EURENCO is a key player in the defence sector serving the sovereignty …

DSEi 2017

Team Sweden will attend DSEi 2017 exhibition in London September 12-15. At DSEi, which is one of the larger defence exhibitions in Europe, you will meet companies like BAE Systems, Carmenta, Combitech, FMV T&E, Habia Cable, Knowit, Recotech, Scania, Systecon, W-5 Systems and many more. They are active within areas such as vehicles, consultancy, life cycle …

Poseidon Diving Systems AB

Poseidon, en ledande auktoritet inom andningsteknik, verkar som en viktig tillverkare av dykutrustning från sin fabrik i Göteborg. Poseidon är välkänt över hela världen och vänder sig till professionella användare med ett omfattande utbud av produkter, inklusive rebreathers, regulatorer, nödandningssystem (EBS), datorer, kontrollsystem och ett omfattande utbud av dyktillbehör. Utmärkt av sitt engagemang för säkerhet …

Kommentar med anledning av ”Brexit”

Men Storbritanniens utträde ur unionen innebär också ett mycket allvarligt bakslag för trovärdigheten och kraften i EU:s säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Storbritannien står förnärvarande för en tredjedel av de försvarssatsningar som görs inom EU och väsentligt mer inom militär forskning och utveckling. Sverige har ett intensivt och framgångsrikt försvarsindustriellt samarbete med Storbritannien. …

Saab får order på granatkastarammunition

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på övningsammunition till granatkastare. Leveranser kommer ske under perioden 2015-2016. Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd. (SBDS), som är en del av Saabs affärsområde Dynamics, har mottagit en beställning som omfattar tillverkning och slutmontering av 81mm övningsgranater. SBDS ansvarar för montering av de explosiva komponenterna, slutmontering samt genomförande …

Saab får första beställning inom ramen för australiensiskt fartygsprogram

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från den australiensiska regeringen avseende underhåll av stridsledningssystem ombord australiensiska marinens fregatter av typen ANZAC. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 248 och arbetet ska utföras mellan juli 2016 och december 2017. Det är Saab Australiens första order inom ramen för det nyligen undertecknade så kallade WAMA-avtalet (Warship …

Saab ska modifiera och uppgradera svenska minröjningsfartyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order från Försvarets Materielverk (FMV) avseende modifiering och livstidsförlängning av svenska marinens minröjningsfartyg av typen Koster. Ordervärdet uppgår till MSEK 147. Arbetet kommer att utföras i Karlskrona under perioden 2016-2017. Saab ska genomföra livstidsförlängning samt modifieringar av två minröjningsfartyg i Kosterklassen. Beställningen innehåller även optioner på ytterligare beställningar …

Krönika i European Security & Defence om försvarsmarknaden

European Security & Defence är en av Europas större branschskrifter med fokus på försvars- och säkerhetsmarknaden. I krönikan tar Limmergård upp den förändrade omvärldens påverkan på försvarsmarknaden och internationellt samarbete. Krönikan kan läsas här.