Hoppa till innehåll

Saab ska modifiera och uppgradera svenska minröjningsfartyg

Chocktest 2
Muskö
Ledungsundet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order från Försvarets Materielverk (FMV) avseende modifiering och livstidsförlängning av svenska marinens minröjningsfartyg av typen Koster. Ordervärdet uppgår till MSEK 147. Arbetet kommer att utföras i Karlskrona under perioden 2016-2017.

Saab ska genomföra livstidsförlängning samt modifieringar av två minröjningsfartyg i Kosterklassen. Beställningen innehåller även optioner på ytterligare beställningar till ett sammanlagt värde av MSEK 139 under åren 2017-2018.

I arbetet ingår bland annat systemuppgraderingar, utbyte av framdriftsmaskineri samt modernisering av skydd för kemiska, biologiska och nukleära hot (CBRN).

Gunnar Wieslander, Chef för affärsenheten Saab Kockums
Gunnar Wieslander, Chef för affärsenheten Saab Kockums

– Sverige är världsledande inom minröjning. Vi har en lång tradition av att bygga minröjningsfartyg i glasfiberkomposit, ett material som, förutom dess goda operativa egenskaper, ger lång livslängd, hög tillgänglighet och låg total driftskostnad, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsenhet Saab Kockums.

Minröjningsfartygen ingår i en serie som byggdes i början av 1980-talet på dåvarande Karlskronavarvet. Fartygen modifierades i början på 2000-talet och fick då utökade förmågor med till exempel fjärrstyrda undervattensfarkoster. Förutom traditionell minjakt och minsvepning, kan fartygen även lägga ut minor och göra insatser vid ubåtsjakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.