Hoppa till innehåll

Saab får beställning från FMV om support och underhåll av Helikopter 15

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av Försvarets materielverk, FMV, om fortsatt helhetsåtagande för support och underhåll av Helikopter 15 för åren 2018 och 2019. Beställningen omfattar support och underhåll av samtliga 20 helikoptrar inklusive materiel och teknisk personal, baspersonal i form av ledning, planering och administration, logistik- och materielförsörjning samt avropsmöjligheter i …

Fyra nya medlemmar i SOFF

På styrelsemötet idag välkomnades fyra nya medlemsföretag till föreningen; CBJ Tech AB, Cisco AB, Hilleberg the Tentmaker AB samt Marine Jet Power AB. Det är med stor glädje som vi hälsar våra nya medlemmarna välkomna, säger generalsekreterare Robert Limmergård.

Företagen ökar investeringarna i FoU

Det finns dock ett antal trender över tid vilka värda att notera som förstärks i årets statistik: – Den egenfinansierade forskning- och utvecklingen hos företagen ökar, vilket sannolikt beror på ändrade upphandlingsriktlinjer där kunderna finansierar mindre utveckling och köper mer ”färdiga” produkter. För 2015 uppgick företagens investeringar i forskning- och utveckling till 17,8% av omsättningen …

Teknikutvecklingen skapar möjligheter

Låt mig belysa fyra viktiga områden för att förse försvaret med ny teknik; 1. Försvarsmarknaden måste öka sin attraktionskraft Försvarsföretagen leder inte längre den tekniska utvecklingen avseende exempelvis nya material, kvantdata, nya energikällor, autonoma system och robotik. Andra branscher driver fram ny teknik och attraherar talang och kapital med sådan kraft och betydelse att dess …

Saab får order från Swedavia gällande ersättning av radarsystem för markövervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har blivit utvalt av Swedavia, det statsägda företag som äger och driver Sveriges flygplatsinfrastruktur, att leverera tre radarsystem för markövervakning av typen SR-3 till Arlanda flygplats. Saabs senaste generation av radarsystem för markövervakning SR-3 förbättrar säkerheten på flygplatser genom att upptäcka föremål som flygplan, markfordon och andra hinder. De kommer att …

AUSA

Den 3-5 oktober genomförs AUSA i Washington DC. AUSA genomförs varje år i början av oktober och besöks av 26 000 personer årligen. som besökare ser man bland annat myndighetsrepresentanter både från USA men även utländska. Man ser även mer än 500 utställare som deltar. SOFF kommer att närvar dock kommer det inte att arrangeras …

Svensk-brittiska försvarsmarknadsdagen

Är du intresserad av den Brittiska försvars- och säkerhetsmarknaden? Vill du träffa brittiska företag eller vill bättre förstå hur du arbetar mot brittiska myndigheter? Den 24 januari 2017 arrangerar SOFF ett seminarium med nätverksutbyten tillsammans med vår brittiska systerorganisation ADS. Kvällen innan hålls en mottagning på Svenska residenset (personlig inbjudan krävs) Preliminärt program Vi planerar för …

SOFIC 2017

Den 16-18 maj 2017 genomförs Special Operations utställning och konferens (SOFIC) i Tampa Florida. Utställningen vänder sig till operatörer inom special operations. Den amerikanska organisationen för special operations har egen budget utanför de traditionella vapengrenarna och anses vara enklare att jobba med och fatta snabbare beslut om anskaffning än övriga delar av försvaret. Förutom en välbesökt materielutställning anordnas konferens …

Affärskluster – tema personlig utrustning

Personlig utrustning blir för sjöman och soldat allt viktigare och krav ställs på ett användbart, kvalitativt soldatsystem. Idag finns i föreningen företag som designar ryggsäckar, bärselar, kängor, handdatorer, kommunikationsutrustning, hjälmar, energilagringssystem, uniformer, flytvästar, underställ, regnskydd, skyddsglasögon, osv. Krav ställs på ökad funktionalitet och mer teknik/information blir bärbar och byggs in i produkterna (wearables). Genom att öka kunskaperna …

Svensk-amerikansk försvarsmarknadsdag i Washington

Tillsammans med vår systerorganisation National Defense Industry Association (NDIA) kommer SOFF att ordna ett seminarium i Washington den 10 maj med gemensam middag på kvällen. Detta är 16:e gången i ordningen som liknande seminarium anordnas. Senast var 2015 i Stockholm. Seminariet erbjuder goda möjligheter att träffa intressanta företag från USA och beslutsfattare från förvaltningen samt öka kunskapen …

Container – en byggsten i försvarslogisiken? Ett nätverksmöte

Container och lösningar kring hantering och användning av container i logistik och vid operationer – detta är temat för SOFF:s nätverksmöte. Idag finns i föreningen företag som bygger containrar, som tar fram lyftanordningar, inredning (sjukvård, bespisning, ledning, luftvärn mm.), som använder containrar för baser, eller tar fram tracking och logistiklösningar för hantering av containrar, osv. …

Saab får order från Nya Zeeland avseende taktiskt träningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en första order, inom ramen för ett fem-årigt avtal som nyligen undertecknades med den nyzeeländska armén, avseende leverans av taktisk träning, det så kallade Tactical Engagement Simulation System (TESS). Denna initiala order kommer att ge armén ett beprövat och tekniskt avancerat träningssystem. Den laserbaserade TESS-förmågan kommer att levereras av …