Hoppa till innehåll

Göran Mårtensson, GD FMV: Kunskap och dialog stärker relationerna mellan FMV och leverantörerna

FMV har en tydlig roll och ansvaret är att dagligen leverera logistik till krigsförband i övnings- och insatsverksamhet. FMV ska också anskaffa, uppgradera, vidmakthålla, avveckla, verifiera och validera kvaliteten för materiel i Försvarsmakten. Även exportstöd är FMV ansvar från och med 2016. – Allt detta med högre ambition under de kommande åren. Leveransen är mitt …

En dag om försvarsforskning

Den 7 februari 2017 genomför SOFF ett heldagsseminarium om möjligheten för företagen att medverka i olika utlysningar. Under dagen kommer vi bland annat beröra områden så som vad Natos program innebär för företagen, Horizon 2020 och dess möjligheter för 2018-2020 samt EU:s Prepatory Action och vad kommande försvarsforskning kan innebär. Vi kommer även att beröra …

Saab undertecknar supportkontrakt för flygande övervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har undertecknat ett supportkontrakt gällande flygande övervakningssystem. Kontraktet gäller åren 2016-2017 och beställningen är värderad till 200 MSEK. Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. Kontraktet omfattar reservdelar och supporttjänster till tidigare levererat system, övervakningssystemet Saab 2000 AEW&C, Airborne …

Saab levererar till australiensiska marinen

Försvars-och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal med det spanska varvet Navantia om att leverera ett integrerat ledningssystem till två nya förrådsfartyg för den australiensiska marinen. Ordervärdet uppgår till MSEK 226. I avtalet ingår även anskaffning av utrustning för ledningssystemet, inklusive motmedelskastare och navigationsradar för helikopterledning. Saab tillhandahåller dessutom tekniska tjänster inklusive systemdesign, integrering och integrerat …

Saab tecknar avsiktsförklaring med polskt försvarsföretag

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat en avsiktsförklaring med Polens största försvarsföretag, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Avsiktsförklaringen innebär ett närmare samarbete för planering och leverans till polska marina program, såsom ubåtskonstruktion för den polska marinen samt exportkunder. Tidigare i år signerade Saab och PGZ en övergripande avsiktsförklaring för ett utökat samarbete inom ett flertal gemensamma …

Rote förstärker åttafaldigt

Rote har under september månad förstärkt sin laguppställning med åtta mycket intressanta och engagerade konsulter. Vi hälsar Christer Åhl välkommen från 2016-09-01 med placering på Bodenkontoret. Christer kommer närmast från några månader som ålderspensionär, men innan det via Ekelöw, Rote och Försvarsmakten. Christer har informationssäkerhet och säkerhetsskydd som specialistkunskap, men har även erfarenhet av lednings- …

Förändringar i Saabs koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i affärsområdesstrukturen och i koncernledningen. Förändringarna träder ikraft den 1 januari 2017. Ett nytt affärsområde: Saab Kockums blir ett affärsområde med namnet Nautics. Gunnar Wieslander blir affärsområdeschef samt kvarstår som VD i Saab Kockums AB. Ändringar i koncernledningen: Micael Johansson, idag affärsområdeschef för Surveillance, blir ny vice VD och …

Saab Receives Order for Giraffe AMB

Defence and security company Saab has signed a contract with SIMMAD (integrated structure for the operational maintenance of the aeronautics equipment of the French Ministry of Defence) for spare parts and support contract for Giraffe AMB. The contract is for an ordering period of 17 months and a performance period of 34 months, commencing on …

Limmergård: Försvarsföretagen beroende av export för sin överlevnad

Som en konsekvens av försvarsbeslutet 2015 beslöt regeringen att tillsätta en försvarsforskningsutredning under Björn von Sydows ledning. Det var över 15 år sedan detta genomfördes sist. Utredningen måste därför beakta en rad nya parametrar som påverkar försvarsforskningen. För det första har Sveriges säkerhetspolitiska omvärldsmiljö försämrats. Försvarets förmåga att kunna hantera en kvalificerad motståndare ska därför …

Akademisk praktik VT17

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak att långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar samt arbeta med affärsstödjande …

Saab förvärvar Nordic Defence Industries

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har förvärvat det danska marina försvarsföretaget Nordic Defence Industries (NDI). NDI utvecklar och tillverkar minröjningsladdningar för den marina försvarsindustrin. Förvärvet av NDI stärker Saabs position som marknadsledare inom obemannade undervattensfarkoster när det gäller teknik och innovativa lösningar, samt ökar vår regionala täckning. Detta betyder att kunderna kan komma till Saab för …