Affärskluster – tema personlig utrustning

Personlig utrustning blir för sjöman och soldat allt viktigare och krav ställs på ett användbart, kvalitativt soldatsystem.

Idag finns i föreningen företag som designar ryggsäckar, bärselar, kängor, handdatorer, kommunikationsutrustning, hjälmar, energilagringssystem, uniformer, flytvästar, underställ, regnskydd, skyddsglasögon, osv. Krav ställs på ökad funktionalitet och mer teknik/information blir bärbar och byggs in i produkterna (wearables).

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster hoppas vi att medlemmar kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större upphandlingar.

Den 21 november arrangerar vi därför en workshop som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området.

Program