SOFIC2017 Specialförbandens konferens och utställning

SOFIC 2017

Den 16-18 maj 2017 genomförs Special Operations utställning och konferens (SOFIC) i Tampa Florida.

SOFIC2017

SOFIC2017

Utställningen vänder sig till operatörer inom special operations. Den amerikanska organisationen för special operations har egen budget utanför de traditionella vapengrenarna och anses vara enklare att jobba med och fatta snabbare beslut om anskaffning än övriga delar av försvaret.

Förutom en välbesökt materielutställning anordnas konferens om amerikanska special operations upphandlingssystem, hur man gör affärer inom sektorn, samt genomgångar av framtida teknik och anskaffningsbehov inom sektorerna spaning och övervakning, helikoptersystem, flygsystem, soldatsystem, marina system, och C4-system.

SOFF håller ihop en monter där flera medlemsföretag samlas.