Hoppa till innehåll
9 maj 2023
Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt

Sammanfattning statistiken:• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år. OmsättningenÄven 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet …

Läs mer
27 apr 2023
Kritik och initiativ inom cybersäkerhetsområdet

SOFF välkomnar såväl granskning som förslag avseende förstärkt samarbete med näringslivet. Marknaden har att själv hantera de utmaningar och risker som digitaliseringen innebär – men det förutsätter ett effektivt regelverk, en god kompetensförsörjning samt delning av hotinformation. – Branschen ser fram emot fortsatt dialog kring hur delning av hotinformation mellan stat och näringsliv kan åstadkommas. …

Läs mer
1 feb 2023
Delning av cyberunderrättelser – viktigt för företagen och för Sverige

Inom ramen för Natos projekt Smart Defence utvecklades ett i grundet belgiskt initiativ till projektet ”Malware Information Sharing Platform” (Misp). Misp bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform. Styrkan med Misp är att denna typ av informationsdelning möjliggörs utan att parter behöver dela detaljerna kring exempelvis en …

Läs mer
26 jan 2023
Metodstöd för cybersäkerhetskompetens

På lång sikt kommer resultatet av denna insats bidra till att Arbetsförmedlingen har tillgång till metodstöd och verktyg som stöttar med att synliggöra cybersäkerhetskompetenser för alla arbetssökande i Sverige. Metodstödet utvecklades genom en intervjumall som syftar till att snabbare synliggöra nyanländas färdigheter inom cybersäkerhet samt mjuka och hårda färdigheter som är viktiga i branschen. Sedan, …

Läs mer
20 okt 2022
Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Rapporten fastställer bland annat att det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning. Det uttrycks även hur Sverige har att lära av andra länder inom området där Storbritannien och Norge nämns särskilt. Vi ser idag en hotbild mot Sverige som uttrycks vara både militär, politisk och ekonomisk och där medlet många …

Läs mer
6 jul 2022
Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand

Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap. SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för förståelse och …

Läs mer
8 apr 2022
”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”

Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila. Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan fyra …

Läs mer
22 nov 2021
Cyberförsvarsforskning – erfarenheter från workshop

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan …

Läs mer
11 nov 2021
2025 tittar på en cyberkarriär

SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad gör en cyberforskare, hur ser en vanlig dag ut på cybersoldatutbildningen och hur är det att gå ett cybertraineeprogram? Det är frågor vi besvarar i denna miniserie om #JobbaMedCyber. Med hjälp av tre individer som …

Läs mer
7 okt 2021
Cyberattacker mot industrin

– Cyberattacker i värdekedjor ökar där angriparen, ofta statsunderstödd, riktar attacken mot en leverantör för att i slutändan kunna slå ut ett bredare spektra företag. Det är avgörande för svensk konkurrenskraft och innovation att hela värdekedjan känner till hot och vidtar åtgärder för att stärka sin egen cybersäkerhet, säger Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på …

Läs mer
6 okt 2021
Oktober är cybersäkerhet

Sedan 2015 har SOFF arrangerat olika aktiviteter i samband med den europeiska cybersäkerhetsmånaden, bl.a. flera officiella aktiviteter. Ett tema som återkommit över åren är att cybersäkerhet är ett gemensamt ansvar samt att vi som individer ska tänka till innan vi ”klickar”. Vad händer hos SOFF detta år? I måndags sände vi tillsammans med Teknikföretagen ett …

Läs mer
30 sep 2021
Vägledning ska hejda spioneri i svenska forskningsmiljöer

Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. – Om vi uppmärksammar säkerhet …

Läs mer