Hoppa till innehåll

Vägledningar

Säkerhets- och försvarsföretagen står bakom en strikt lagstiftning med noggrann kontroll och uppföljning och vi ställer höga krav på våra medlemsföretags ansvarsfulla ageranden. Därför prioriterar vi kunskapsuppbyggnad på området och har bland annat tagit fram vägledningar för att stödja företag som arbetar med frågor. Vägledningarna syftar till att ge råd i hur företagen kan tänka för att stärka ett effektivt kontrollsystem.

För att få exportera sådant som omfattas av bestämmelser för produkter med dubbla användningsområden eller krigs krävs tillstånd. För svensk del är det som beviljar dessa tillstånd. Våra vägledningar är sammanställda insikter från våra medlemsföretag i syfte att underlätta hanteringen av dessa tillstånd. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.

Fler vägledningar finns även tillgängliga för SOFF:s medlemsföretag på SOFF-Portalen.