Hoppa till innehåll
3 jan 2023
Landrapport Nederländerna
Nederländerna är en konstitutionell monarki med den sjunde största ekonomin i eurozonen. Landet är medlem i både EU och Nato, och har varit det sedan dessa organisationer grundades. Historiskt sett har landet ett marint arv men försvarsindustrin är idag främst fokuserade på teknisk expertis inom alla områden, och det finns flera nationella högteknologiska center för …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Malaysia
National Defence Policy 2010 beskriver de primära fokusområden som ligger till grund för utformningen av Malaysias försvarsstrategi, nämligen det öppna havet och luftrummet som skiljer fastlandet från Östra Malaysia och provinserna Sabah samt Sarawak på Borneo. Malaysia är beroende av stabila farvatten för handel och internationell samverkan, där ett exempel på framgång genom samverkan med …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Kroatien
Kroatien har varit en självständig stat sedan 1992. Den kroatiska försvarsindustrin är till stor del skapad under och formad av de nationella konflikter som pågick under 1990-talet, bland annat det Kroatiska självständighetskriget, under vilka den inhemska försvarsindustrin producerade materiel för nationell användning. Under början av 2000-talet riktades försvarsindustrin om till en mer internationell marknad. Trots …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Kanada
Kanada är indelat i tio provinser och tre territorier. Landet har beskrivits som ett av världens minst centraliserade, där provinserna själva har hög grad av självstyre. Däremot ligger ansvaret för det nationella försvaret hos den federala regeringen. Försvarssektorn i sin tur beskrivs som nationell, men det finns starka regionala kopplingar till specifika branschområden så som …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Italien
Italien har varit medlemmar i både EU och Nato sedan grundandet och landets försvarspolitik bygger delvis på det nationella förtroende som finns för dessa organisationer. Inrikespolitiskt har Italien under de senaste två åren genomgått en turbulent tid med ett utdraget regeringsskifte, vilket även gett avtryck i försvarspolitiken i form av uteblivna beslut och osäkerhet i …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Indonesien
Indonesien ligger mitt emellan två hav och har världens största skärgård, vilket ger landet en geostrategiskt utmanande position. Dessa faktorer utgör utgångspunkten för de första kapitlen i Defence White Paper från år 2016. De inledande kapitlen presenterar landets strategiska möjligheter och utmaningar för marin export och handel. Likt Australien har Indonesien ett primärt militärstrategiskt fokus …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Frankrike
Frankrike är en republik som sedan 2017 leds av socialliberala presidenten Emmanuel Macron. Landet var en av de grundande nationerna till det som idag är EU och har varit medlemmar i Nato sedan 1949, liksom innehar de en av de permanenta platserna i FN:s säkerhetsråd. Efter Brexit är Frankrike EU:s enda kärnvapenmakt. Frankrikes försvarsfinansiella planering …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Finland
Finland är en republik där presidenten väljs vart sjätte år och kan sitta som längst två mandatperioder. Sedan 2012 innehas posten av president Sauli Niinistö som leder landets utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med regeringen. Den finska regeringen, kallad statsrådet, väljs vart fjärde år och sedan 2019 leds den av statsminister Sanna Marin. Traditionellt bildas majoritetsregering …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Brasilien
Försvarspolitiska frågor diskuterades intensivt i Brasilien under åren 2003 och 2004 vilket slutligen resulterade i omfattande omstruktureringar av försvarsmakten och försvarsindustrin. 2005 antog landet för första gången en nationell försvarspolitisk policy, National Defense Policy, och 2008 en nationell försvarsstrategi, National Strategy of Defense. 2012 antogs även dokumentet The Defense Articulation and Equipment Plan (PAED). Dessa …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Bulgarien
Bulgarien har en relativt stor inhemsk försvarsindustri. En del av produktionen bygger fortsatt på sovjetiska förlagor och kanske mest känt är landets försvarsindustri för att vara en stor tillverkare av Kalashnikovs. Bulgarien är medlemmar i Nato sedan 2004 och i EU sedan 2007, dessa medlemskap har format landets arbete med försvarsindustrin och de översyner och …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Belgien
Belgiens försvarsbransch är en av de äldsta industrisektorerna i landet och är betydande även för övrig industri. Försvarsindustrin används däremot inte som ett nationellt instrument, även om det finns indikationer på att man rör sig mot en gemensam nationell strategi. Belgien har i dagsläget istället delegerat ansvaret för försvarsindustriella frågor från den statliga federala nivån …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Australien
Australien inledde 2015 en förändringsprocess för den nationella försvarssektorn, ett arbete som ännu pågår. Till grund för arbetet ligger First Principles Review: Creating One Defence – ett policydokument utgivet 2015 på uppdrag av dåvarande försvarsministern. Syftet var att se över och föreslå ändringar för hela den australiensiska försvarssektorn. Flera omstruktureringar har skett i enlighet med …
Läs mer