Hoppa till innehåll

Policy PM: Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse

Sverige är idag en ledande kryptonation till följd av att vi har kompetenta myndigheter och företag, något även utredningen ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten” (SOU 2015:23) framhåller. Kunnandet skapar ett betydande säkerhetspolitiskt mervärde och tillgodoser att Sverige inte behöver utveckla osunda beroendeförhållanden till utländska aktörer.

När behovet av skydd ökar till följd av omvärldsutvecklingen ser branschen behov av att området utreds. Vårdandet av den internationella konkurrenskraften och tillväxtfrämjande åtgärder för denna industri bör särskilt beaktas.