Hoppa till innehåll

Cyberförsvarsforskning

En rapport om efterfrågan samt det offentliga utbudet av forskning- och teknikutvecklingsprojekt och program om cyberförsvar på nationell, EU och Nato-nivå. 

Sverige är idag en av de mest innovativa länderna i världen, men trots det halkar vi efter i cybersäkerhet. Gapet mellan innovation och säkerhet medför samtidigt stora säkerhetspolitiska risker. För att skydda Försvarsmaktens system, samhällets funktioner och näringslivet krävs därför ett effektivt och ändamålsenligt cyberförsvar samt en fungerande cybersäkerhet som utvecklas i linje med behov och den digitala transformationen av samhället. Ny teknik behöver därför integreras och kompetens attraheras för att Sverige ska kunna fylla gapet mellan digitalisering och cybersäkerhet och samtidigt inte falla efter i den digitala utvecklingen där användaren är säker.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) ser ett behov av forsknings- och utvecklingsprogram där det offentliga och näringslivet delar på risker och kostnader och där vinster gynnar konkurrenskraft på kort sikt genom att öppna dörrar och stärka attraktiviteten. Långsiktigt är vetenskap och ny teknik i cyberområdet en viktig förutsättning för att bibehålla en långsiktigt internationell konkurrenskraft och ta del av internationella samarbeten.

För att nå en högre cyberförsvarsförmåga så är forskningen det första steget för att förstå hur teknologin kan utvecklas. SOFF menar att forskningsresultaten måste omsättas i tillämpningar och att tillämpningarna får avsättning på marknaden. När forskningsresultaten omsätts i tillämpningar och avsätts på marknaden så blir det lönsamt för företagen att investera mer i forskning och teknikutveckling.

Behoven för teknik i området cyberförsvar och cybersäkerhet ökar i världen. De internationella möjligheterna för företag är stora. SOFF menar att ett internationellt samarbete leder till tillgången av en större marknad som i sin tur ökar cyberförmågan i Sverige genom att aktörer delar kunskap. Den förvärvade kunskapen bidrar företag med samt blir en integrerad del i upprätthållandet av Försvarsmaktens operativa förmåga och försörjningstrygghet på såväl kort som lång sikt.

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan skapa värde genom att bygga kunskap tillsammans.