Hoppa till innehåll

Nya ägare till MSE-gruppen

MSE har tagit in nya ägare via en nyemission, för att tillvarata och säkerställa gruppens stora tillväxtpotential och för att bolaget framgent skall stå på en mycket stabil finansiell grund. Det är fyra nya intressenter som har ”gått in” i bolaget, Jensen Invest AB, Sjölands Data AB, Cibet AB och W5 Systems AB. Genom denna konstellation vinns stora synergieffekter och bolagen tillförs viktig kompetens från de nya ägarna inom affärsutveckling och marknadsföring och försäljning. Nyemissionen är slutförd och den nya styrelsen är tillsatt av ägarna med Magnus Sjöland som ny styrelseordförande.

Med de nya ägarnas inträde blir MSE gruppen en långsiktig och trygg partner och leverantör inom försvarssektorn. Stort fokus kommer att läggas på att stärka företagets position på hemmamarknaden genom hög leveranssäkerhet och försörjningstrygghet.

MSE skall bli synonymt med en möjliggörare som blickar framåt och tillför ett stort mervärde i alla faser av en produkts livscykel.

Magnus Sjöland
Magnus Sjöland är en erfaren entreprenör och företagsledare, som startat, drivit och utvecklat flera bolag, bland annat Sjöland & Thyselius tillsammans med Rune Thyselius. Magnus sitter i ett antal styrelser som ordförande och är branschföreningen SME-D styrelseordförande.
Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 2007.

Jensen Invest AB
Jensen Invest AB, mest kända för att ha drivit Elfa, Sveriges största leverantör av elkomponenter. Jensen Invest är sedan tidigare ägare av Teleanalys AB och har med detta förvärv ytterligare förstärkt sin position inom försvarssektorn.

Sjölands Data AB
Sjöland Data AB, investerar i onoterade bolag. Största investeringen är en majoritetspost i världens näst äldsta hotell, över 1.000 år gammalt, www.oliven.nu.

Cibet AB
Cibet är ett helägt företag av Anders Lundström som har en gedigen erfarenhet av entreprenörskap och företagsutveckling.

W5 Systems AB
W-5 Systems AB är ett företag som levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella försvarsindustrier och myndigheter. Exempel på kunder är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen och Polisen. W-5 Systems AB har spetskompetens inom sensorsystem och live training and simulation. Företaget erbjuder utbildning, support, service och underhåll inom försvarssektorn.