Hoppa till innehåll

W5 Solutions vinner ramavtal avseende målfigurer värt 60 MSEK

Logotyp: W5 Solutions
Logotyp: W5 Solutions

Försvarskoncernen W5 Solutions har erhållit ramavtal för målfigurer inom produktområdet Live-Fire Trning från FMV. Ordervärdet uppgår till 60 miljoner SEK på en tidsperiod om tre år med möjlighet till förlängning om ett år.

Evelina Hedskog, CEO and President W5 Solutions
Evelina Hedskog, VD & koncernchef på W5 Solutions

Vi är glada över det fortsatta förtroende som FMV ger oss som leverantör. De produkter som det här avtalet avser kommer att göra skjutträningen på såväl soldat- som förbandsnivå mer realistisk, samtidigt som de kompletterar vår befintliga serie av målsystem som används av Försvarsmakten idag säger Evelina Hedskog, VD & koncernchef på W5 Solutions.


Avtalet omfattar målfigurer för olika vapensystem med möjlighet till termisk signatur som ökar realismen och ger soldaten möjlighet att öva målidentifiering. Målfigurerna kommer att öka våra stridskrafters förmåga till väpnad strid med kombinerade vapensystem.
Inom produktområdet Live-Fire erbjuder W5 Solutions både målsystem som används för skjutövningar på skjutbanor och avancerade system med hundratals mål som kan programmeras för olika scenarier. W5 Solutions tillhandahåller även programvara för att utvärdera övningarna och dela resultaten med övningsdeltagarna.


Ramavtalet värderas till 60 miljoner kronor och har en löptid på tre år med möjlighet till förlängning om ett år.
Perioden för överklagande av FMV:s beslut är 10 dagar från kontrakttilldelning, 2024-04-17


För mer information, vänligen kontakta:


Evelina Hedskog, VD och koncernchef W5 Solutions
+46 (0) 70 959 76 67
evelina.hedskog[at]w5solutions.com
Om W5 Solutions


W5 Solutions är en nordisk försvarskoncern som levererar nyskapande system och lösningar till försvar och myndigheter världen över. Vi utvecklar högteknologiska lösningar inom områdena strömförsörjning, mobila system, integration och träningssystem. W5 Solutions support- och serviceavdelning säkerställer hög tillförlitlighet under systemens livslängd.

För ytterligare information besök www.w5solutions.com.
Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Redeye AB som Certified Adviser.


Om FMV


Försvarets verk (FMV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. FMV består av sju verksamhetsområden; Armémateriel, Marinmateriel, flyg- och rymdmateriel, Logistik, Test och evaluering, Marknad och inköp.

Företagsnamn:
W5 Solutions AB
Adress:
Cylindervägen 12
Postnummer och Ort:
131 52 Nacka Strand
Webbplats:
www.w5solutions.se
E-post:
forename.surnamn@w5solutions.se
Telefonnummer:
+46 (0)8 650 08 88
W5 Solutions medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Vi har det som krävs.

Relaterade nyheter