Standardisering - viktigt för branschen

Standardisering

SOFF medverkar även aktivt till utvecklingen av standarder. Bl.a. driver SOFF, tillsammans med våra fem systerföreningar i Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien, ASD-STAN som är en förening som etablerar, utvecklar och upprätthåller standarder på uppdrag av branschen.

ASD-STAN har bl.a. genom åren etablerat en effektiv standardiseringsprocess för europeiska luftfartsnormer i överensstämmelse med Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN).

Total har ASD-STAN publicerat 2150 europeiska normer (EN) via den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och 918 europeiska standardnormer och tekniska rapporter (PREN & TR).