Hoppa till innehåll

SOFF i Almedalen 2024

25 juni – en heldag med seminarium på Soldathemmet

Föreningen kommer att medverka i Almedalen. Vår erfarenhet är att samtalen är viktiga för att öka insikten i frågor om exempelvis samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och cyberförsvar. I år blir det en intensiv vecka med många intressanta möten och evenemang och liksom tidigare år kommer vi att medverka i seminarier samt arrangera samtal och dialoger med olika intresseaktörer. Nedan de event som hålls på Soldathemmet. Utöver nedan är vi även engagerade i ett dussintalet andra seminarier och rundabordssamtal.

07:30 – 08:45 Näringslivet i et – hur bygger vi beredskap och skapar motståndskraft?

Samhället måste fungera både i vardag, kris och ytterst krig. Hur samverkar och hanterar verksamheter, såsom påverkanskampanjer, fake news och cyberattacker? Combitech

09:00 – 09:45 Sveriges beredskap – ser våra myndigheter, företagsledare och medborgare samma risktrender?

Utifrån olika perspektiv och roller finns det olika behov för att stärka Sveriges totalförsvar. Detta skiljer sig mellan offentlig sektor, näringsliv och oss medborgare. Är det viktigt att vi har en gemensam uppfattning om Sveriges nuvarande och framtida risklandskap? CGI

10:00 – 10:45 Beredskap och robusthet för materialförsörjning till hälso- och sjukvården – i vardag, kris och krig

Vad krävs för uppbyggnaden av hälso- och sjukvården för ökad beredskap och robusthet? Hur uppnås god och trygg materialförsörjning och logistik i höjd beredskap och ytterst krig? OneMed

11:00 – 11:45 Hur bygger vi en långsiktig och motståndskraftig rymdförmåga till gagn för totalförsvaret?

Från SSC:s rymdbas Esrange ska Sverige skjuta upp satelliter från 2025. Denna förmåga tillsammans med medlemskapet i Nato skapar stora möjligheter framåt. Hur kan kommersiella och civila rymdförmågor stärka svenskt totalförsvar? Och hur kan de stödja Sveriges bidrag till Nato och andra samarbeten? SSC

12:00 – 12:45 Alternativ finansiering – en nyckelfråga för upprustningen av kritisk infrastruktur och försvar

Det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges inträde i NATO medför högre krav på vår infrastruktur och kommer kräva stora investeringar. Hur kan näringslivet aktivt hjälpa till att lösa finansieringsfrågan och samtidigt sätta fart på Sveriges upprustning av samhällskritisk infrastruktur? MW Group

13:00 – 13:45 Starka tillsammans – hur säkrar vi en stabil försörjning och produktionskapacitet till försvaret?

Rådande säkerhetsläge och Sveriges NATO-medlemskap ställer nya krav på det svenska försvaret. Mer samarbete mellan försvaret och industrin tillsammans med effektiva beslutsprocesser kan säkerställa den produktionskapacitet som krävs för att stärka såväl Sveriges som NATO:s samlade . MBDA

14:00 – 14:45 Follow the money – försvarsindustrin möter politikens tillväxt mot 2,6 procent av BNP till försvaret

Ökad osäkerhet, krig i Europa och kraftigt ökade investeringar från nästan alla länder – inte minst Sverige som 3 dubblar sina anslag de kommande åren. Men vad händer med pengarna? Hur ska de användas? Används de effektivt och borde något göras annorlunda i framtiden? BAE Systems Hägglunds

15:00 – 15:45 ställer nya krav på försvarsförmågan – så kan Sverige möta det nya hotet

Drönare har ritat om kartan för det moderna försvaret. Hur påverkas Sverige av hotet från drönare och hur möter Sverige bäst detta? Vilka militära och teknologiska utmaningar står vi inför och hur kan försvarsindustrin bidra till lösningen? BAE Systems Bofors

15:45 – 16:15 Framtidens cyberlandskap

Sverige står inför ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge med växande och komplexa hot i cyberdomänen. Vilka åtgärder behövs vidtas på nationell nivå för att stärka vår cybersäkerhet, samt identifiera ytterligare behov och risker som behöver hanteras? SOFF

16:15 – 17:00 Erfarenheter från Ukrna och insikter in i Nato

Sverige har genomgått en omvälvande säkerhetspolitisk förflyttning som svar på den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Vilka värdefulla erfarenheter från kriget i Ukraina går att tillämpa i Sverige och vilka nya insikter tar svenska aktörer med sig in i Nato? Saab

Länk (digitalt), Visby
24 - 28 juni 2024

Plats

Visby, Gotland

Tid

24-28 juni

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Relaterade evenemang