Hoppa till innehåll
7 dec 2023
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
14 feb 2024
Cyberförsvarsdagen 2024
Den 14 februari 2024 samlas +200 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens. Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta dagens och framtida behov, utmaningar och möjligheter för ett cyberförsvar av samhällets kritiska cyberinfrastruktur. Dagen möjliggör nätverksmöjligheter och dialogplatser och syftar till att synliggöra samverkansmöjligheter mellan offentlig och privat sektor.Målsättningen med dagen är att belysa …
Läs mer
Illustration: Anna Fridh
6 mar 2024
Artificiell intelligens inom säkerhet och försvar
Den 6 mars arrangerar SOFF en dag inriktad på Artificiell Intelligens (AI) inom säkerhet och försvar. Dagen syftar till att underlätta nätverkande och relationsskapande inom branschen i ämnet Artificiell Intelligens (AI). Målsättningen med dagen främja kunskapsbyggande kring AI:s roll och betydelse för säkerhet- och försvarssektorn, de utmaningar som AI-teknik medför, samt hur AI kan bidra …
Läs mer