Hoppa till innehåll
7 jun 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 7 juni 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
1 sep 2023
Ny hos SOFF – informationsmöte för nya medlemmar och kontaktpersoner
Den 1 september kl. 14.00 till ca 15.30 inbjuder vi nya och gamla representanter till ett informationsmöte om föreningens verksamhet, arbete och hur du som medlemsföretag bäst kan ta fördel av ditt medlemskap. Informationsmötet hålls digitalt via Teams. Introduktionen vänder sig till såväl företagens kontaktpersoner såsom andra inom organisationen, exempelvis på dotterbolag, och ger tips på …
Läs mer
6 sep 2023
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 6 september kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande …
Läs mer
Soff antikorruptionsutbildning
7 sep 2023
Rundabordssamtal – Hur stärker vi tillsammans arbetet mot korruption?
Korruptionsrisker, riskreducering och riskhantering är avgörande för branschens utveckling. SOFF samlar regelbundet beslutsfattare från företagen till förtroendefulla samtal för att fördjupa erfarenheter och kunskaper. Samtalet inleds denna gång av Institutet mot mutor och Baker MacKenzie innan företagen delar best practice. Samtalet är endast för inbjudna mindre medlemsföretag (SMF). Vid frågor, vänligen kontakta Lise.
Läs mer
12 sep 2023
DSEI 2023 – gemensam monter
SOFF ordnar en gemensam monter på Europas största försvarsutställning för att bygga ett starkare ”Team Sweden”.   DSEI är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks av myndighetsföreträdare från framförallt Europa men …
Läs mer
18 okt 2023
Internat med föreningsstyrelsen
Den 18-19 oktober 2023 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
5 dec 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 5 december 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer