Hoppa till innehåll

Möt NCIA

Besök NCIA den 10 oktober
Besök NCIA den 10 oktober

NCIA hjälper Nato och dess medlemsländer att kommunicera och arbeta tillsammans för att uppfylla sitt uppdrag – bevara fred och säkerhet för nästan en miljard medborgare. NCIA är i frontlinjen mot cyberhot och skyddar Natos nätverk 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, för att förhindra försvagande attacker. NCIAs experter tillhandahåller kapacitet och tjänster som är avgörande för Natos förmåga att uppfylla sina kärnuppgifter som konsultation, kollektivt försvar och krishantering. Vi uppnår detta genom att arbeta i partnerskap med företag, akademi och ideella organisationer.

NCI-Agency levererar avancerad teknologi för kommando, kontroll, kommunikation, datorer, intelligens, övervakning och spaning (C4ISR) till stöd för alliansens beslutsfattare och uppdrag, inklusive att ta itu med nya hot och utmaningar som potentiella cyber- och missilattacker. NCIA ansvarar för av teknik, experiment, främjande av interoperabilitet, system- och arkitekturdesign och ingenjörskonst, samt testning och tekniskt stöd. Det tillhandahåller också kommunikations- och informationssystemtjänster (CIS) till stöd för alliansens övningar, uppdrag och operationer. Dessutom sköter NCIA den centrala planeringen, systemutvecklingen, implementeringen och konfigurationshanteringen för Natos r Command and Control (Air C2) system. NCI-Agency stöder också utbytet av information mellan Nato och andra allierade organ med hjälp av interoperabla nationella och Natos stödsystem.

Upplägg

Förmiddagen innehåller välkomstanförande, information från Svenska NATO-delegationen, introduktion till NCIAs ar, presentation av aktuella och kommande affärsmöjligheter i stort. Det kommer att finnas tid till mingel och kontaktskapande.

Eftermiddagen inleds med en workshop som praktiskt behandlar hur man gör affärer med NCIA, samt en frågestund. Därefter följer presentationer från NATO Defence Investment Division och Defence Innovation Accelerator – DIANA. Dagen avslutas med en kort frågestund och avslutande ord från värdskapet.

Kontakta Ronja Ahlberg vid frågor och för anmälan. Deltagarna bekostar själva eventuella rese- och boendekostnader.

Bryssel
10 oktober 2023

Plats

Bryssel, Belgium

Tid

Start ca 08.30, avslut ca 16.30.

Organisatör

FMV med Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Ingen avgift

Kontaktperson
Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se

Relaterade evenemang