Fördjupningsseminarier 2022

Fördjupningsseminarier 2022 kommer att hållas den 17 – 18 och 23 – 24 maj.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Datum fördjupningsseminarier:
17 maj – Kommersiellt & Tjänst
18 maj – FoU & Logistik
23 maj – Armé & Ledningssystem
24 maj – MarinFlyg

Program för respektive fördjupning kommer lite längre fram.

Vi kommer att genomföra dessa dagar som fysiska event utan möjlighet att kunna delta digitalt.