Fördjupningsseminarium Logistik

Logistik – onsdag 18 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i var Logistikområdet står i Försvarsbeslutet 2021–2025. Vidare följer information om försörjningstrygghet och hållbarhetskrav. Seminariet avslutas med en frågestund.

Program

Inledning
Niklas Alm, moderator

Kort intro och återkoppling till Fördjupningsseminariet 2021
Jennifer Skjäl Lundgren, C VerkO Logistik FMV
Claes Isoz, C PROD RPE Log Försvarsmakten

Omvärldsläge och utveckling samt beställd och planerad produktion Log
Jennifer Skjäl Lundgren C VerkO Logistik FMV

Försvarsmakten resursproduktion – Logistik i tillväxt
Claes Isoz, C PROD RPE Log Försvarsmakten

PAUS

Nordiska SoS-annexet
Per Andersson, Rådgivare FMV
TBD, Försvarsmakten

Hållbarhetsutmaningar i materielförsörjningen
Sara Hjelm, Miljösamordnare FMV

Paneldiskussion
Jennifer Skjäl Lundgren, C VerkO Logistik FMV
Claes Isoz, C PROD RPE Log Försvarsmakten
Sara Hjelm, Miljösamordnare FMV