Hoppa till innehåll

Fördjupningsseminarium Armé

Armé – måndag 23 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Armé inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter följer presentation kring Arméns och Hemvärnets utveckling, viktiga investeringsområde samt materielplanens innehåll. Presentationerna kommer att behandla såväl kort sikt mot nuvarande struktur som inriktningen för framtida omsättning på längre sikt. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Program

Inledning
Mikael Frisell, FMV

Arméns tillväxt
Öv Stephan Sjöberg, Försvarsmakten

Innebörden för materielanskaffningen, FMV Armémateriel
Mikael Frisell, FMV

Vad finns i planerna
Joakim Lewin, FMV

Paneldiskussion
Mikael Frisell, FMV
Öv Stephan Sjöberg, Försvarsmakten
Joakim Lewin, FMV

Armémateriel – nya befattningar

Avslutning
Mikael Frisell, FMV

Stockholm
23 maj 2022

Plats

Bygget fest & konferens
Norrlandsgatan 11, 4 tr, Stockholm

Tid

09:00-12:00

Organisatör

Försvarsmakten, FMV, SME-D och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Avgift

Medlemmar SOFF & SME-D: 550:-/person och seminarium
Annat företag: 1100:-/person och seminarium

Till anmälan

Relaterade evenemang