Hoppa till innehåll

Fördjupningsseminarium FoU

FoU – onsdag 18 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en uppdatering i läget inom FoU på försvarsområdet. Påverkan av omvärldsläget och status inom perspektivstudien presenteras av Försvarsmakten. Läget gällande demonstratorer / materielutveckling och vägen till nyttiggörande kommer att belysas av Försvarsmakten och FMV. Organisatörerna önskar därtill en diskussion om hur en bättre interaktion med företagen uppnås inom FoU-området.  Därefter presenteras myndigheternas syn på innovation och nyckelteknologier. Slutligen kommer seminariet även att hantera internationellt FoU-samarbete inkluderande arbetsläget inom EDF och dess arbetsprogram.

Program

Inledning
(SOFF/FMV)

Försvarsmaktens Perspektivstudie
Stefan Larsson LEDS INRI, Försvarsmakten

Försvarsmyndigheternas FoU-strategi
Patrik Stensson LEDS INRI, Försvarsmakten

Internationellt FoU-samarbete
– Transatlantiska länken
Håkan Seipel JURINT, FMV
– EDF
Daniel Johansson EDF-kontoret, FMV

Kaffe

Teknik- och materielutveckling:
Möjligheter till demonstratorer
Malin Tornberg LEDS INRI, Försvarsmakten

Techday: Lessons learned
Kristina Pålsson Ledstab Syst, FMV

Företagens roll i teknik- och materielutvecklingen – paneldiskussion
Arne Norlander, SOFF
Patrick Goede, FMV
Patrik Stensson, Försvarsmakten
Malin Tornberg, Försvarsmakten

Stockholm
18 maj 2022

Plats

Bygget fest & konferens
Norrlandsgatan 11, 4 tr, Stockholm

Tid

09:00-12:00

Organisatör

Försvarsmakten, FMV, SME-D och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Avgift

Medlemmar SOFF & SME-D: 550:-/person och seminarium
Annat företag: 1100:-/person och seminarium

Till anmälan

Relaterade evenemang