Fördjupningsseminarium Ledningssystem

Ledningssystem – måndag 23 maj kl. 13:00-16:00

Inledningsvis en kort introduktion och förändringar på FMV Ledningssystem. Försvarsmakten redovisar aktuella behov och förändringar i materielplan. FMV kommer att redovisa centrala delar i planerad produktion. Konsekvensen av förändrat omvärldsläge. Vi redovisar status för utvecklingen av referensanläggningen i Enköping. FMV och Försvarsmakten önskar en aktiv dialog med SOFF:s medlemsföretag i aktuella frågor.

Program

Välkommen
Niklas Alm, moderator

Inledning
Rebecca Ihrfors, C LedM FMV

Omvärldsläget
Rebecca Ihrfors, C LedM FMV

Förmågebehovet inom ledningssystemområdet
Håkan Petersson, C PROD RPE LEDSYST Försvarsmakten

Nya förutsättning för produktion inom ledningssystemområdet
Rebecca Ihrfors, C LedM FMV

Europeiska försvarsfonden, EDF
Carl Fischerström, Rådgivare FMV

PAUS

Informationssäkerhet i en förändrad värld
Thomas Nilsson, C LEDS CIO Försvarsmakten

Paneldiskussion
Rebecca Ihrfors, C LedM FMV
Håkan Petersson, C PROD RPE LEDSYST Försvarsmakten
Thomas Nilsson, C LEDS CIO Försvarsmakten