Hoppa till innehåll
Shutterstock
12 okt 2023
SOFF överlämnar förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Inför regeringens kommande arbete med kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har SOFF beretts möjlighet att lämna synpunkter utifrån de samhällsutmaningar vi anser finns och hur forskningsresultat kan nyttiggöras inom de områden där vi och våra medlemsföretag är verksamma. Flera av åtgärderna kommer föreningen även att diskutera i regeringens forum för försvarsinnovation samt kommande arbete med …

Läs mer
25 sep 2023
Gör din akademiska praktik på SOFF

Om du är en social person som gillar att komma med idéer, nätverka, tänka kreativt, och skriva rapporter så kan det vara dig vi letar efter! Det du kan förvänta dig av oss är att vi är vana vid att ha praktikanter, så vi har förståelse för skolans processer och har en uppfattning om vilken …

Läs mer
21 sep 2023
Svensk förmåga – tema kompetensförsörjning

För att försvara Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer så har tiotusentals valt en försvarskarriär. För att möta en förändrad omvärld behöver vi bli fler. Vi behöver bli fler inom olika yrkeskategorier. Ingenjörer, lagerpersonal, jurister, soldater, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare, produktionspersonal och administratörer – alla behövs och kan bidra till …

Läs mer
Tänk om - en containerutställning
19 sep 2023
Tänk om – Tillsammans i krig och fred

Försvarsmakten, Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inom ramen för ”Förankringsprojektet” tagit fram en gemensam utställning syftande till att höja medvetenheten, öka försvarsviljan hos unga vuxna samt bidra till en större kunskap om de värden vi vill försvara. Vi hoppas att fler studenter och unga vuxna ser att vi alla är …

Läs mer
Foto: Hamid Ershad Sarabi
4 sep 2023
SOFF söker projektkoordinator 

Arbetsuppgifterna är varierande, bland annat ansvarar du för att; Utöver ovan kommer du även att bli engagerad i att driva eller stötta en eller flera av våra medlemsgrupper. Som anställd vid ett litet kansli förväntas även du att bidra till föreningens övriga ämnesområden och arbeten (notera gärna att samtliga på kansliet bokar sina egna resor, …

Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
25 jul 2023
SOFF söker projektledare 

Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat att planera för, genomföra och följa upp föreningens arbete och aktiviteter inom området. Exempel på arbetsuppgifter är att samordna framtagande av positionspapper, remissvar, konferenser samt dialog med Regeringskansli, myndigheter och andra relevanta statliga och privata aktörer. Du kan exempelvis projektleda en medlemsgrupp inom ett visst område, men som …

Läs mer
11 maj 2023
Ny styrelse vald på föreningsstämma

I dag genomförde Säkerhets- och försvarsföretagen sin föreningsstämma i Stockholm. En mycket viktig punkt på dagordningen var val av styrelse. Styrelsen är en viktig del av vår verksamhet och de både representerar våra medlemsföretag och leder föreningens verksamhet. Stämmans nyvalda ledamöter stärker vår förening med viktiga kompetenser som kan bidra till att utveckla marknaden och …

Läs mer
9 maj 2023
Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt

Sammanfattning statistiken:• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år. OmsättningenÄven 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet …

Läs mer
27 apr 2023
Kritik och initiativ inom cybersäkerhetsområdet

SOFF välkomnar såväl granskning som förslag avseende förstärkt samarbete med näringslivet. Marknaden har att själv hantera de utmaningar och risker som digitaliseringen innebär – men det förutsätter ett effektivt regelverk, en god kompetensförsörjning samt delning av hotinformation. – Branschen ser fram emot fortsatt dialog kring hur delning av hotinformation mellan stat och näringsliv kan åstadkommas. …

Läs mer
18 apr 2023
EU-kommissionär Breton besöker Sverige

Ett fokus för besöket är förutsättningarna för försvarsföretagen att möta den ökande efterfrågan, inte minst på ammunitionsområdet. Även de långsiktiga förutsättningarna kommer att diskuteras. EU har det senaste året initierat flera initiativ av betydelse för försvarsmarknaden, inte minst nya instrument för försvarsinnovation. I samband med besöket träffar även EU-kommissionens representanter, ledda av generaldirektör Timo Pesonen …

Läs mer
24 feb 2023
Hög tid att ställa om till cirkulära och mer hållbara processer

SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att nyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken, där behovet av att påskynda omställningen till en cirkulär …

Läs mer
1 feb 2023
Delning av cyberunderrättelser – viktigt för företagen och för Sverige

Inom ramen för Natos projekt Smart Defence utvecklades ett i grundet belgiskt initiativ till projektet ”Malware Information Sharing Platform” (Misp). Misp bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform. Styrkan med Misp är att denna typ av informationsdelning möjliggörs utan att parter behöver dela detaljerna kring exempelvis en …

Läs mer