Hoppa till innehåll

W5 Solutions AB vinner upphandling av underhållsavtal för målmateriel, #W5 Solutions

Logotyp: w5 Solutions
Logotyp: w5 Solutions

2019-01-10 W5 Solutions AB vinner upphandling av underhållsavtal för målmateriel. Kunden är Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Ordern är den hittills största för det nybildade bolaget W5 Solutions, gemensamt ägt av MSE, Teleanalys och W5 Systems och beställningen kommer att innebära nyanställningar.

I Sverige används en stor mängd målmateriel inom försvarsmakten för övning av skarpskjutning. Det rör sig bland annat om fasta mål, rörliga mål på räls och rörliga mål av typen målbogserspel. Utrustningen har levererats av olika leverantörer, bland annat MSE och W5 Systems, men även av flera olika utländska leverantörer.

FMV har i konkurrens upphandlat ett övergripande ramavtal för service och underhåll av all målmaterielsutrustning som finns i Sverige och efter anbudsutvärderingen stod W5 Solutions som vinnare.

– Vi är mycket stolta för att FMV givit oss förtroendet att genomföra detta stora och viktiga projekt, säger Robert Dahlqvist, marknads- och försäljningschef på W5 Solutions AB. Vi ser en växande försvarsmarknad och gemensamt kommer vi att leverera produkter och tjänster inom våra affärsområden träning och simulering, strömförsörjning, kommunikation, elektrooptiska system, ILS och specialsystem, säger Daniel Hopstadius som är VD för hela företagsgruppen. Vi är inne i en expansiv fas och är nu även i behov av ytterligare medarbetare tillägger Daniel.

Teleanalys grundades på tidigt 1940-tal, MSE på tidigt 1950-tal och W-5 Systems för några år sedan.

Tillsammans står bolagen för ett gediget kunnande och har stor erfarenhet av utveckling, tillverkning, leverans och service av tekniskt komplicerade försvarssystem, såsom stridsvagns- och flygsimulatorer, målsystem, elverk och radiosystem, för att nämna några. Bolagens produkter finns levererade i ett 50-tal länder över hela jorden.

– Vår viktigaste marknad är hemmamarknaden här i Sverige, även om vi också har kunder i Tyskland, USA, Norge och Storbritannien. Vi går den extra milen för att vara säkra på att våra soldater och sjömän har tillgång till den bästa utbildningsutrustningen, sitter säkra i sina fordon och kan lita på att kraftförsörjning alltid finns att tillgå. Med det lilla bolagets innovationskraft, flexibilitet och leveranssäkerhet och den större bolagsgruppens stabilitet, bredd och kunnande fyller vi ett stort behov på marknaden, fortsätter Daniel. Bakom gruppen finns starka och långsiktiga ägare.

Förutom att leverera själva produkterna levererar bolagen även närliggande tjänster, såsom teknisk
dokumentation, systemsäkerhetsanalyser, utbildning och service och support till slutanvändarna.

– Vi erbjuder alltid ett helhetsåtagande, från ax till limpa, som utöver själva produkterna också innefattar alla tjänster som omgärdar dem. Detta gör oss till en kvalificerad systemleverantör, avslutar Daniel.

W5 Solutions är en försvarsleverantör med kontor i Älmhult, Solna och Nacka Strand. Bolaget är specialiserade på utveckling, tillverkning, service och underhåll inom områdena träning och simulering, strömförsörjning, kommunikation, elektrooptiska system, ILS och specialsystem.

För ytterligare information, kontakta W5 Solutions enligt nedan:
Group CEO Daniel Hopstadius
E-post: daniel.hopstadius@mseab.se
Telefon: +46 476 559 85

Pressmeddelandet kan även läsas här.

Företagsnamn:
W5 Solutions AB
Adress:
Cylindervägen 12
Postnummer och Ort:
131 52 Nacka Strand
Webbplats:
www.w5solutions.se
E-post:
forename.surnamn@w5solutions.se
Telefonnummer:
+46 (0)8 650 08 88
W5 Solutions medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Vi har det som krävs.

Relaterade nyheter