Hoppa till innehåll

4C Strategies skapar effektivare ledning och samverkan för räddningstjänsten

Södertörns Brandförsvarsförbund, som i sitt upptagningsområde ansvarar för 600 000 invånare i Stockholms Län, väljer 4C Strategies ledningssystem Exonaut™ för ledning av, och samverkan vid, räddningsinsatser. Exonaut™ förmedlar den lägesbild som finns i kommunikationscentralen via surfplattor och telefoner, och möjliggör på så vis effektiv ledning och rapportering direkt ifrån skadeplats.

– Fältpersonal får via en mobilapp stöd för framkörning till, ledning vid och rapportering från olycksplatsen. Det ger en mer komplett bild av situationen som alla berörda har omedelbar tillgång till, säger Patrick Johansson, operativ chef vid räddningstjänsten Södertörn.

Rätt information i rätt tid
Insatsplaner och s.k. framkörningskort med viktig information om aktuella byggnader eller objekt (t.ex. vattenposter, insatsplaner, vattenskyddsområden) görs tillgängliga för insatta enheter omedelbart, vilket gör att brandstyrkan kan läsa in sig på exempelvis risker och andra förutsättningar redan på väg ut i fordonet. Väl på plats har brandstyrkan tillgång till specifika checklistor och dokumentation, baserat på vilken typ av uppdrag det är.

– Mjukvaran bygger på en beprövad plattform men har utvecklats vidare i nära samverkan med Södertörns Brandförsvarsförbund. Exonaut™ tillgängliggör en kombination av data från både SOS Alarm och räddningstjänsten redan när fordonen är på väg till en olycksplats. Väl på plats har insatschefen alla verktyg för att effektivt leda insatsen via sin surfplatta eller mobil, vilket är unikt, säger Jonas Dalén, verksamhetschef på 4C Strategies.

Stöd från övriga samhället
En insats kan också förstärkas med externa resurser, då systemet automatiskt positionerar även anslutna mobiltelefoner. En extern part, exempelvis frivilligresurser, kan enkelt installera och logga in i Exonaut™ via sin surfplatta eller mobiltelefon och ta del av den information han eller hon har getts rättighet att se. På så vis kan det vid särskilt påfrestande händelser mycket snabbt utökas till att inkludera stöd från civilsamhället.

Identifiera trender och risker
Södertörns Brandförsvarsförbund får också via systemets analysverktyg enkelt tillgång till data ifrån tusentals insatser, och kan enkelt utforska dessa för att identifiera trender och, exempelvis, områden som är särskilt utsatta vid vissa tider. På så vis får de stöd att mer effektivt allokera resurser och minska riskerna i upptagningsområdet genom att se till att rätt bemanning är tillgänglig vid rätt tid, och att tiden från att en invånare larmar till att de får hjälp, blir så liten som möjligt.

Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål. Läs mer på www.4cstrategies.com

Nyheten kan även läsas här.