Hoppa till innehåll

4C Strategies stöttar MSB i implementering av Gemensamma grunder

Logotyp: 4C Strategies
Logotyp: 4C Strategies

4C Strategies har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tilldelats uppdraget att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt när det gäller teknik och metoder stärks förmågan att hantera samhällsstörningar, från olyckor till mer omfattande händelser.

– ”Omvärldsläget är idag osäkrare än på mycket länge. Samhället måste ha förmåga att hantera ett brett spektrum av störningar, från olyckor och naturhändelser till antagonistiska hot. Aktörsgemensam inriktning och samordning är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå den effekt vi vill och måste ha”, säger Mikael Grape, affärsutvecklingschef vid 4C Strategies.

Samtidigt ställer den återupptagna totalförsvarsplaneringen ytterligare krav på aktörerna och ansvarsförhållandena måste vara tydliga.
* Förmågan att leda organisationen och samverka med andra under störda förhållanden är en förutsättning för framgångsrik hantering av såväl kortvariga händelser som större kriser.
* Förmågan att skydda och upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom försörjning av el, värme och vatten, betalningsflöden, transporter och hälso- och sjukvård måste vara god.

– ”Uppdraget spänner över ett mycket stort område”, säger Mikael Grape, affärsutvecklingschef vid 4C Strategies, ”Vi har arbetat sedan år 2000 med samhällssäkerhetsfrågor, och är mycket stolta över möjligheten att stötta MSB i ett bredare perspektiv, från utvecklingsprojekt på områden såsom stabsmetodik, kriskommunikation och robusta sjukhus, till implementering av Gemensamma grunder”.

Sedan 2016 är 4C Strategies ramavtalsleverantör till MSB på området samverkan och ledning.

Pressmeddelandet kan även läsas här.

Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens ledande experter av lösningar för risk- och krishantering. Bolaget grundades år 2000, har kontor i Stockholm, Malmö, London, Warminster och Washington D.C. med totalt ca 140 anställda. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation. 4C Strategies integrerar risk-, kontinuitets-, incident- och krishantering med revisions- och granskningsverksamhet. Till detta kopplar vi utbildning och träning för att säkerställa rätt förmåga och beredskap för det väntade såväl som det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål. Och vi tar ett steg till för att göra världen säkrare för människor, organisationer och bolag.

Företag:
4C Group AB (4C Strategies)
Adress:
Box 7637
Postnummer & stad:
103 94 Stockolm
Webbplats:
www.4cstrategies.com
Telefon:
+46 (0) 8-522 27 900
E-post:
info@4cstrategies.com

Relaterade nyheter