Hoppa till innehåll

4C Strategies blickar framåt med expansionskapital

4C Strategies – en av världens mest innovativa leverantörer av risk- och krishanteringslösningar – gör världen säkrare genom kapitaltillskott från Priveq Investment.

Investering i en säkrare framtid
4C Strategies strävar efter att göra världen säkrare. Bolaget verkar främst på den nordiska, brittiska och nordamerikanska marknaden genom att förstärka sina kunders beredskap och resiliens i ett föränderligt risklandskap.

– Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra integrerade lösningar för att bygga, stödja, verifiera och följa upp organisationers beredskap. Efter sexton års organisk tillväxt bestämde vi oss för att accelerera genom att söka en minoritetspartner. Med Priveq får vi en finansiell bas för en snabb expansion, samt värdefull erfarenhet och ett relevant nätverk för den fortsatta resan på samtliga marknader, säger Andreas Hedskog, arbetande styrelseordförande och grundare av 4C Strategies.
Stor marknadspotential

Priveq Investment har framgångsrikt investerat i fler än 100 svenska bolag och börsnoterat 24 av dessa.

– Vi har satsat på lönsamma tillväxtbolag under mer än 30 år och följt 4C Strategies tillväxtresa med stort intresse. Kombinationen av konsulter som är ledande experter inom sina respektive kompetensområden och den egenutvecklade mjukvarusviten Exonaut™ är något vi bedömer ha stor marknadspotential och vi ser fram emot att stötta bolaget i dess fortsatta resa, säger Mats Hjerpe, Priveq Investment.

Accelererad global expansion
Med kapitaltillskottet får 4C Strategies en solid plattform att skala upp ifrån.
– Vår expansion kommer innebära ökad innovationskraft och satsning på marknader som vi idag inte kan fokusera på. Vi kan också med glädje konstatera att kapitaltillskottet möjliggör nyrekryteringar till nyckelpositioner i bolaget, så alla med lämplig och relevant erfarenhet som vill göra världen lite säkrare och bidra till en spännande och global resa bör höra av sig, säger Magnus Bergqvist, CEO på 4C Strategies.

Om Exonaut™
Exonaut™ hjälper organisationer att bygga, stödja, verifiera och följa upp nödvändiga förmågor för att säkerställa strategisk och operativ beredskap. Mjukvaran levererar ett integrerat planerings-, lednings- och beslutsstöd i realtid, bland annat för riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering, ledning och samverkan, regelefterlevnad, revisions- och inspektionsverksamhet, samt övning och träning.

Om Priveq
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 117 investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 14 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och med ca 1.700 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).
För ytterligare information, se www.priveq.se.

Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av beredskapstjänster och mjukvara för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för att hantera det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.