Hoppa till innehåll

4C Strategies övade hantering av skolskjutning

En gärningsman öppnar eld i en skolbyggnad. Lärare låser in elever i klassrummen. Polis tillkallas under pågående kaos. Det bästa sättet att förbereda sig på en skolskjutning är att öva så risk- och krishanteringsföretaget 4C Strategies bjöd De la Gardiegymnasiets krisledning på realistiska inspel för att öka förmågan att hantera ett av livets värsta tänkbara scenarion.

Steget före
I Lidköping ställdes De la Gardiegymnasiets krisledningsgrupp och delar av kommunens kommunikationsavdelning inför upplevelsen av pågående dödligt våld. Övningen den 29:e oktober delades in i fältmoment kring utrymning och inrymning, samt en simuleringsövning av potentiella situationer med 4C Strategies mjukvara Exonaut™ som övningens motor, samt stöd av experter från polisen, brandkåren, Lidköpings kommun och närliggande kommuner.

”Väpnat våld är obekvämt att diskutera. Många vill tro att skolor är frizoner och därför saknas ofta rutiner och fungerande handlingsplaner. Att ha övat detta scenario är en ytterst värdefull erfarenhet som utvecklar vår krishanteringsförmåga och tack vare 4C Strategies kan vi identifiera förbättringsområden innan något allvarligt händer”, säger Magnus Thilén, Gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Fungerande rutiner och mental förberedelse
”Att främja en öppen skolmiljö med gott klimat är grundläggande eftersom det har förebyggande verkan mot våldshändelser. Det är dessvärre fortfarande ovanligt att svenska skolor övar på den här typen av scenarion – något vi vill gå i spetsen för att förändra”, säger Magnus Thilén. ”Frågan måste tas på största allvar och vi valde att samarbeta med 4C Strategies eftersom de tillhandahåller såväl verktyg som expertis för att höja vår beredskap.”

Snabba beslut i oklar situation
”En plan får aldrig bara vara ett dokument. Den måste vara en självklar medvetenhet i vardagen. Att vara riskmedveten förkortar reaktionstiden och minskar risken för felbedömningar. Vi arbetar för att göra det sårbara samhället mindre sårbart genom att hjälpa skolor och andra aktörer att förebygga det man kan, förbereda sig på resten och agera när så krävs”, säger Jonas Dalén, konsult på 4C Strategies.

Säkerhetssamordnare från grannkommuner och observatörer från bland annat Räddningstjänsten följde övningen i Lidköping. Nu återstår analysarbetet och att inspirera fler skolor att ta efter De la Gardieskolans goda exempel.

Pressmeddelandet kan även läsas här.
Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.