Hoppa till innehåll

4C Strategies 4C Strategies tecknar militärt kontrakt värt 45 Mk

Logotyp: 4C
Logotyp: 4C

4C Strategies har fått ett kontrakt med ett sammanlagt värde av 45 Mkr för att stödja en militär kund från ett NATO-land. Exonaut™ – 4C Strategies unika lösning för övningshantering och förmågeutveckling – möjliggör evidensbaserat beslutsfattande, betydande kostnadsbesparingar och en tydlig bild av kundens militära förmåga.

Ledande inom militär förmågeutveckling

4C Strategies har fått ett tvåårigt kontrakt, med option på ytterligare två år till liknande värde, för att stödja den militära kunden. Lösningen baseras på mjukvarusviten Exonaut™ och 4C Strategies sakkunniga konsulter. Kontraktet befäster 4C Strategies position på den militära marknaden som den ledande leverantören inom militär förmågeutveckling genom träning och övning.

”Vi har nu förutsättningar att till fullo stödja kundens övnings- och förmågeutveckling genom att ge kunden verktyg för att planera, genomföra och följa upp förmågeutveckling genom övning och träning. Kunden kommer att kunna sammanställa och analysera förmågedata och dra nytta av övningsresultat för att fatta mer välgrundade utvecklingsbeslut. Exonaut™ möjliggör även betydande kostnadsbesparingar och skapar förståelse för risker vid såväl övning som inför skarp verksamhet”, säger David Paterson, militär affärsutvecklingschef på 4C Strategies.

”Detta kontrakt skapar betydande långsiktig stabilitet och är en utmärkt språngbräda för ytterligare framgång”, säger Andreas Hedskog, grundare och arbetande styrelseordförande på 4C Strategies.

Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.