Hoppa till innehåll

SOS Alarm väljer Exonaut för kris- och kontinuitetshantering

SOS Alarm utvecklar sin krishanteringsförmåga ytterligare. Införandet av systemstödet Exonaut, utvecklat av 4C Strategies, ger bland annat berörda åtkomst till nödvändiga rutiner och planer direkt i smarta telefoner och datorer. En gemensam loggföring i samma verktyg möjliggör även snabba beslut och snabbt agerande i de mest tidskritiska lägena.

– Tillgänglighet till relevant information via mobila verktyg gör att vi kan agera ännu snabbare och mer effektivt vid kriser av olika slag. Snabb åtkomst till information och möjligheten att enkelt dela information oavsett var man befinner sig, underlättar när vi startar och eskalerar vår krishanteringsorganisation, säger Ulf Andersson, säkerhetschef på SOS Alarm.

Besiktningssystem
Utöver krishanteringsstöd används Exonaut även av SOS-centralerna för att förbättra och följa upp säkerhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Systemet innehåller ett besiktningssystem som ger stöd till ansvariga i kontroll av viktiga funktioner, som exempelvis reservkraft. Via en applikation får ansvariga en påminnelse om vad som ska kontrolleras och vid vilken tidpunkt. Resultatet registreras direkt i den smarta telefonen och sammanställs automatiskt till en övergripande vy över status på exempelvis viktiga reservalternativ eller säkerhetsfunktioner.

– Besiktningen blir på detta sätt enklare, snabbare och tydligare. Arbetssättet ger också en stärkt kontinuitetshantering, eftersom olika reservfunktioner testas strukturerat och regelbundet. Utöver det stärker det här säkerhetskulturen i organisationen eftersom enkelheten och tillgängligheten till systemet gör frågan mer levande i vardagen, avslutar Ulf Andersson.

Magnus Bergqvist, VD på 4C Strategies, ser att denna funktionalitet efterfrågas av allt fler organisationer och företag idag.

– Vi är glada över att få arbeta tillsammans med SOS Alarm som har ett så tydligt och viktigt uppdrag i svensk krisberedskap. Vi ser att vi med vår lösning, i kombination med SOS Alarms ambition och fokus på detta område, tar flera viktiga steg för att dels bli mer förberedda, dels mer effektiva när det verkligen händer.

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.
Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.