Hoppa till innehåll

Pressrelease: W5 Solutions en ny försvarsleverantör med mer än 100 års erfarenhet i branschen, #W5 Solutions

Logotyp: w5 Solutions
Logotyp: w5 Solutions

Älmhultsbolaget MSE Engineering AB, Solnabolaget Teleanalys AB och Nackabolaget W-5 Systems AB tar nästa steg i sitt strategiska samarbete och bildar det gemensamma bolaget W5 Solutions AB.

Sedan en tid tillbaka har MSE, Teleanalys och W-5 Systems fördjupat samarbetat inom flera områden. Bland annat har bolagen gemensamt vunnit ramavtal till Försvarets Materielverk (FMV) på att utveckla, tillverka, leverera och underhålla simulatorstyrdon och annan simulatorhårdvara till olika fordon och vapenplattformar.

– Vi ser en växande försvarsmarknad och gemensamt kommer vi att leverera produkter och tjänster inom våra affärsområden träning och simulering, strömförsörjning, kommunikation, elektrooptiska system, ILS och specialsystem, säger Daniel Hopstadius som är VD för hela företagsgruppen. Vi har även egen in-house kablageproduktion.

Teleanalys grundades på tidigt 1940-tal, MSE på tidigt 1950-tal och W-5 Systems för några år sedan.

Tillsammans står bolagen för ett gediget kunnande och har stor erfarenhet av utveckling, tillverkning, leverans och service av tekniskt komplicerade försvarssystem, såsom stridsvagns- och flygsimulatorer, målsystem, elverk och radiosystem, för att nämna några. Bolagens produkter finns levererade i ett 50-tal länder över hela jorden.

– Vår viktigaste marknad är hemmamarknaden här i Sverige, även om vi också har kunder i Tyskland, USA, Norge och Storbritannien. Vi går den extra milen för att vara säkra på att våra soldater och sjömän har tillgång till den bästa utbildningsutrustningen, sitter säkra i sina fordon och kan lita på att kraftförsörjning alltid finns att tillgå. Med det lilla bolagets innovationskraft, flexibilitet och leveranssäkerhet och den större bolagsgruppens stabilitet, bredd och kunnande fyller vi ett stort behov på marknaden, fortsätter Daniel. Bakom gruppen finns starka och långsiktiga ägare.

Förutom att leverera själva produkterna levererar bolagen även närliggande tjänster, såsom teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalyser, utbildning och service och support till slutanvändarna.

– Vi erbjuder alltid ett helhetsåtagande, från ax till limpa, som utöver själva produkterna också innefattar alla tjänster som omgärdar dem. Detta gör oss till en kvalificerad systemleverantör, avslutar Daniel.
För ytterligare information, kontakta W5 Solutions enligt nedan:

Group CEO Daniel Hopstadius
E-post: daniel.hopstadius@mseab.se
Telefon: +46 476 559 85

Företagsnamn:
W5 Solutions AB
Adress:
Cylindervägen 12
Postnummer och Ort:
131 52 Nacka Strand
Webbplats:
www.w5solutions.se
E-post:
forename.surnamn@w5solutions.se
Telefonnummer:
+46 (0)8 650 08 88
W5 Solutions medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Vi har det som krävs.

Relaterade nyheter