Hoppa till innehåll

Johan Kihl startar 4C Strategies Industry Advisory Board

Efter snart åtta år i 4C Strategies styrelse lämnar Johan Kihl sin plats för att starta 4C Strategies Industry Advisory Board som etableras för att bättre möta unika kundgruppers behov av att bygga och verifiera sin beredskap.

”Jag ser fram emot att stötta kommande expansion genom denna uppstart där vi introducerar unika lösningar till specifika marknadssegment; exempelvis flygplatser, säkra städer och försvarsmakter”, säger Johan Kihl, pensionerad generallöjtnant och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Johan Kihl har tidigare verkat som styrelseordförande och senast som ledamot i 4C Strategies styrelse.

”Johan Kihl har starkt bidragit till 4C Strategies tillväxtresa. Jag är oerhört tacksam för hans insats och räknar med nya framgångar under Johans ledarskap, denna gång genom vår fokuserade satsning på utvalda marknadssegment”, avslutar Andreas Hedskog, grundare av och arbetande styrelseordförande i 4C Strategies.

Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.