Hoppa till innehåll

Christer Kjellkvist anställd som Managing Director för att etablera 4C Strategies North America

Etablering som säkerhetsgodkänt företag

”4C Strategies är ett snabbväxande företag med engagerade medarbetare som skapat världsledande lösningar för stärka beredskapen i stora och små organisationer. Med ett starkt varumärke och imponerande kunder på den europeiska marknaden är det en fantastisk utmaning att etablera 4C Strategies som ett säkerhetsgodkänt företag på den nordamerikanska marknaden”, säger Christer Kjellkvist som ser fram emot att börja som Managing Director North America den första januari 2016.

Enorm marknadspotential

Christer Kjellkvist betonar personalens engagemang i kombination med företagets erfarenheter, struktur och tydliga mål som grundläggande ingredienser i framgångsreceptet.

”Marknadspotentialen i Nordamerika är enorm. Det finns en samhällskultur med etablerad förståelse för behovet av risk- och hotbedömningar, krishantering och beredskap genom utbildning och träning. Därför bedömer jag intresset som mycket stort för de innovativa och kostnadseffektiva lösningar som 4C Strategies erbjuder, säger Christer Kjellkvist.

Fokus på militär och krisberedskap

På den nordamerikanska marknaden ska 4C Strategies inledningsvis fokusera på militära kunder och aktörer i det amerikanska krisberedskapssystemet.

”Christer Kjellkvist kommer närmast från jobbet som koncernchef på T-kartor där han bland annat byggt starka kundrelationer inom försvars- och säkerhetsområdet och framgångsrikt etablerat en säkerhetsgodkänd verksamhet i USA. Hans kompetens och erfarenhet är en perfekt matchning och vi är oerhört glada att Christer valt 4C Strategies som sin nästa utmaning”, konstaterar Andreas Hedskog, grundare och arbetande styrelseordförande på 4C Strategies.

Om Christer Kjellkvist
• Tjugo års erfarenhet från Försvarsmakten varav tio år med inriktning på säkerhet, särskilt informationssäkerhet, och dynamisk riskhantering.
• Sju års erfarenhet som koncernchef i ett svensk bolag med speciellt ansvar för att bygga upp och etablera ett säkerhetsgodkänt dotterbolag i USA med stora myndighetskontrakt.
• Två års utbildning vid National Defense University (USA) avseende strategisk nyttjande och skyddande av information ur regionala, nationella och internationella perspektiv.
• Certifierad CIO och CIAO i USA samt deltagit i internationella arbetsgrupper avseende krishantering och informationsoperationer.
• Ansvarig för flerårig, internationell studie avseende hur man ur ett nationellt perspektiv hanterar beroendet av kritisk informationsinfrastruktur samt riskhantering och skydd av densamma.

Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.