Hoppa till innehåll

4C Strategies: Attunda och Södertörn väljer Exonaut som ledningssytem för effektivare räddningstjänst

Under våren 2015 inför Brandkåren Attunda och Södertörns Brandförsvarsförbund Exonaut som ledningssystem för att delge och visualisera information till samtliga aktörer vid en insats.

Genom Exonaut får räddningstjänstpersonal i fält realtidsinformation från SOS Alarm och räddningscentralen i Stockholms län, kopplat till en app i sina mobiltelefoner. Fältpersonalen kan via mobilen enkelt få stöd för såväl framkörning till som ledning vid och rapportering från en olycksplats. Det skapar direkt en mer komplett bild av situationen, som alla berörda kan ha tillgång till.

– Det mobila verktyget skapar möjligheter till både ledning och uppföljning av räddningstjänstens
arbete både i förebyggande och operativ verksamhet. Systemets flexibilitet och enkla handhavande gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla vårt arbete, säger Patrick Johansson, operativ chef vid räddningstjänsten Södertörn.

Exonaut ger utökat stöd redan när räddningstjänstens fordon är på väg till en olycksplats. Så kallade insatsplaner och framkörningskort, med viktig data om aktuella byggnader eller objekt, plockas
automatiskt fram av systemet och görs tillgängliga till de resurser och användare som skall hantera händelsen. Detta kombinerat med löpande uppdateringar från SOS Alarm och räddningscentralen
innebär att räddningstjänststyrkan på ett enkelt vis har bättre kunskap om förutsättningarna redan när de anländer till platsen.

Eftersom systemet automatiskt positionerar såväl anslutna mobiltelefoner som Rakelenheter kan en insats förstärkas med resurser som inte har Rakel. En extern part, exempelvis frivilligresurser, kan enkelt installera och logga in i Exonaut via sin surfplatta eller smarta telefon och ta del av den
information han/hon har rättighet att se. Samtidigt visualiseras alla resurser på en karta och
kan ledas av ledningsfunktionen, genom systemets inbyggda kommunikationshjälpmedel.

Tack vare att all berörd personal enkelt kan dela med sig av information i systemet tydliggörs bilden av ett händelseförlopp snabbt. Med några knapptryckningar kan observationer göras i form av text, ljud, bilder eller video, vilket ger helt andra möjligheter att skapa sig en uppfattning om situationen. Befintlig radiokommunikation via Rakel kompletteras således med bättre visuell och textuell
kommunikation.

Exonaut förväntas också minska tiden som idag ägnas åt rapportskrivning. Detta då lagrad
information enkelt kan plockas ut i olika typer av rapporter.

– Exonaut har potential att stödja Brandkåren Attunda med navigationsstöd, bättre tillgänglighet av insatsstöd, stöd för dokumentation av beslut för ökad rättssäkerhet både för inre och yttre ledning, och även Informationsdelning med medlemskommuner och andra aktörer utanför blåljusvärlden,
säger Sten Andersson, Strateg operativt system, Brandkåren Attunda.

Om 4C Strategies
4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.