Hoppa till innehåll
Föreningsnyhet saknar bild
9 okt 2014
SOFF välkomnar 4C Strategies och Svensk konstruktionstjänst som nya medlemmar
– Vi tycker att det är mycket roligt kunna hälsa tjänsteföretagen 4 C Strategies och Svensk konstruktionstjänst varmt välkomna som till SOFF. Vi tror och hoppas att det kommer att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft inom säkerhets- och försvarsområdet samtidigt som det också befäster vår relevans som en attraktiv branschorganisation säger SOFF:s generalsekreterare Robert …
Läs mer
Föreningsnyhet saknar bild
6 okt 2014
Robert Limmergård citeras i Defense News
Artikeln återfinns i dess helhet att läsas här.
Läs mer
Föreningsnyhet saknar bild
3 okt 2014
SOFF kommenterar utspelet om FXM
Försvarsmaterielexport är en förutsättning för att kunna uppnå kostnadsdelning för Försvarsmaktens plattformar, system och produkter samt för att upprätthålla en säkerhets- och försvarsindustriell förmåga för det svenska försvaret. Exporten har blivit allt viktigare för företagen som en konsekvens av minskande svenska beställningar och utgör numera ca 65 – 70 procent av den totala omsättningen. Under …
Läs mer
Föreningsnyhet saknar bild
27 sep 2014
Limmergård i DN: ”Samhällssäkerheten stärks med tydliga behovsbilder”
I takt med vårt ökande flöden av människor, information och varor är det tydligt hur även en begränsad störning – ett telefoniavbrott eller ett elavbrott – kan ge betydande – ofta oanade – konsekvenser. Potentiella risker kan vara tekniska, ekonomiska, mänskliga eller sociala och dess störningar begränsas sällan till en nivå, en sektor eller ens …
Läs mer
Föreningsnyhet saknar bild
25 sep 2014
Ett steg framåt för internationell exportkontroll
Många länder har, liksom Sverige, sedan länge egna strikta nationella regelverk för försvarsmaterielexport av konventionella vapen och påverkas därför inte av det nya avtalet. Men det finns också länder som har i det närmaste obefintliga regelverk. Detta öppnar upp för både oönskad och illegal handel med dessa vapen som kan användas för exempelvis internt förtryck …
Läs mer
Föreningsnyhet saknar bild
22 sep 2014
Limmergård: Nyvalda regeringen behöver den europeiska marknaden
Ökat samarbete kommer naturligen ge fler förvärv. Redan idag är de säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma i Sverige attraktiva för utländska ägare. Det märks inte minst av att åtta av de tio största företagen i Sverige är utländskt ägda. Ett viktigt skäl till detta är människorna. Företagen har kunniga medarbetare och Sverige har exempelvis …
Läs mer
22 sep 2014
Nya tag i arbetet med innovationsprogram för samhällssäkerhet
Samhällssäkerhet är en stark sektor i Sverige med flera internationella och ett stort antal mindre nationella företag som är verksamma inom sektorn. Genom att skapa en gemensam syn på prioriteringar och möjligheter och genom att presentera vill aktörerna bakom ansökan skapa möjligheter för ökat svenskt deltagande i främst Horisont 2020. Innovationsområdet säkerhet drivs av den …
Läs mer
22 sep 2014
Större event ökar behoven av nya säkerhetslösningar
Detta var några av de frågor som 35 deltagare belyste på den workshop om behov och möjligheter i samband med större arrangemang vid arenor eller vid tillfälliga event. Workshoppen arrangerades av SOFF tillsammans med SACS, Säkerhetsbranschen och MSB den 18 september 2014. För arenor och event ligger de stora behoven i att hantera flöden (flöden …
Läs mer
22 sep 2014
Bryssel viktig spelplan för SOFF:s arbete för likvärdiga villkor
Bakgrunden till SOFF:s engagemang är att marknadstillträde på lika villkor är den enskilt viktigaste prioriteringen för SOFF och våra medlemmar. Detta bygger på att de svenska företagen är exportorienterade och konkurrenskraftiga på den internationella marknaden och därför har allt att vinna på en mer öppen och konkurrensutsatt försvarsmarknad. Förutsättningarna samt regelverken kring dessa frågor styrs …
Läs mer
18 sep 2014
IT-säkerhetsutredaren Wennerström: ”Svensk IT-säkerhet måste bli bättre”
Utredningen presenteras den 1 december, så än kan inte Erik Wennerström avslöja vilka förslag den innehåller. Han tror dock att den kommer att röna en hel del uppmärksamhet, särskilt med tanke på att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i slutet av augusti presenterade resultatet av sin stora enkät om myndigheters IT-säkerhetsarbete (eller informationssäkerhetsarbete som …
Läs mer
9 sep 2014
Johan Wiktorin: ”Försvarsmakten spänner bågen vid oavgjort”
I en försvarslösning med allt större investeringsbehov som vår egen, så blir en genomläsning av Försvarsmaktens perspektivstudie från förra hösten snudd på en anomali. Det är inget fel på kvaliteten i den analys som presenteras när det gäller de framtida konflikternas karaktär, men den intresserade läsaren inser att sannolikheten, att vi som kollektiv avdelar pengar …
Läs mer
29 aug 2014
Behov av strategisk dialog om industriell förmåga
Industriellt deltagande i internationella materielsamarbeten kan generera ekonomiska skalfördelar, med positiva effekter för både beställare och leverantörer, och bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska relationerna med viktiga samarbetsländer. Det ger partnerskap där samarbetet bidrar till en kontinuerlig utveckling och verifiering av förmågor. En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar också till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och …
Läs mer