Fördjupningsseminarier 2019

Vi arbetar för att genomföra Fördjupningsseminarier Armé, Logistik, Ledning/IT, Marin , Flyg och  Marknad&Inköp. Seminarierna är halvdagsseminarier under perioden 25-27 mars och 2-3 april.

Mer information om program och upplägg kommer längre fram.