Workshop om träning & simulering – med fokus på ITEC

Den 2 april kl. 13.00-15.00 arrangerar SOFF en workshop för området träning och simulering. Workshopen arrangeras alltså direkt efter Fördjupningsseminariet om Ledning/IT.

Syftet är att diskutera SOFF:s mål för området samt en lämplig väg fram för att stärka dialogen mellan Försvarsmakten, FMV och företagen på området. Bl.a. finns ett förslag om att föreningen i höst arrangera en temadag om simulering.

Dessutom kommer Försvarsmakten (Robert Wilson från HKV PROD UTB) att medverka och berätta om myndighetens engagemang inför ITEC.

Anmälan görs till Camilla Dättermark.