Fördjupningsseminarium – Flyg

Flyg – onsdag 27 mars kl. 09.00-12.00

Organisation, uppgifter och inriktning för flygområdet.
– FM Flygstab
– Organisation och ansvarsuppgifter
– Aktuellt inom helikopterområdet
– Aktuellt inom flygbas och SäkMat
– Aktuellt inom Gripen

Program