Fördjupningsseminarium – Kommersiellt & roller

Kommersiellt & roller  – tisdag 26 mars kl. 13.00-16.00

Seminariet har för avsikt att ta upp och ge information om gränsytan mellan stat och marknad samt intern gränsyta mellan FMV och Försvarsmakten.

Program