Hoppa till innehåll
26 jun 2015
Robert Limmergård uttalar sig i Dagens Industri gällande KEX-förslaget

Förslaget om skärpt kontroll av svensk krigsmaterielexport stod klart på torsdagskvällen, när ledamöterna i den så kallade Kex-utredningen presenterade sina slutsatser på Di Debatt. LÄS MER: Svårare sälja vapen till diktaturer Syftet är att föreslå ny lagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. På fredagen överlämnas utredningen till regeringen. Den tunga frågan handlar …

Läs mer
26 jun 2015
Limmergård: Avvikande regelverk slår mot vår trovärdighet

Ledamöter från riksdagens alla partier har nu arbetat med att färdigställa förslagen i krigsmaterielexportutredningen. Det är en komplex uppgift att skärpa kontrollen som ålagts ledamöterna. Många uppfattar att en inskränkning av försvarsföretagens exportmöjligheter endast påverkar exporten till vissa länder. Det stämmer inte. De förslag som diskuterats påverkar hur företagen kan samarbeta internationellt, vilka möjligheter företagen …

Läs mer
24 jun 2015
Limmergård: Så kan Europa överbrygga det försvarsteknologiska gapet

Om behoven styrde kommer stats- och regeringscheferna att ha en diger agenda. EU har aldrig stått inför större säkerhetspolitiska utmaningar i sitt närområde än vad som är fallet idag. Vidare saknar EU:s medlemsländer vissa militära resurser samtidigt som den amerikanska militära närvaron i Europa minskat över tid. Den försvarsindustriella basen i Europa, som till stora …

Läs mer
24 jun 2015
Paul Beijer – månadens intervju

I augusti åker Paul Beijer till den mexikanska beachorten Cancun. Troligtvis kommer han aldrig att ha badbyxor på sig under Cancun-vistelsen. Dresscoden kräver korrekt kostym, välstruken skjorta och givetvis slips. Paul Beijer är senior diplomat inom Utrikesdepartementet, har varit ambassadör i Nordkorea och de senaste fem åren av sitt yrkesliv har han vigt åt en …

Läs mer
24 jun 2015
Karlis Neretnieks: ”Vad angår oss Baltikums affärer”

Jag satt och spelte nykter och sur Drottningens polska i Polen, G-dur; runt kring mig satt förståndiga män; den drack ett stop, ett halvstop drack den. Men hur var det fatt, slog en av min hatt, en ann sad’ åt mej: vad fan angå dej Polens affärer? Pling plingeli plång. Bellmans epistel No 45 (sannolikt …

Läs mer
23 jun 2015
Robert Limmergård kommenterar varsel på BAE Systems Hägglunds

– Det är med sorg och oro som jag tar emot beskedet från BAE Systems Hägglunds att företaget tvingats varsla 150 medarbetare. BAE Systems Hägglunds spelar en central roll för jobb och regional utveckling i Västernorrland. Men är också en mycket viktig leverantör av produkter och system till det svenska försvaret säger SOFF:s generalsekreterare Robert …

Läs mer
17 jun 2015
Ny statistik: Tilltro till ökad konkurrenskraft för försvarsföretagen

FoU-andelen inom företagen har sjunkit från 18 procent av omsättningen till ca. 16 procent. Detta gör dock alltjämt säkerhets- och försvarsindustrin till en av de mest FoU-intensiva industrierna i Sverige. Av den enkätundersökning som genomförts om hur företagen bedömer förutsättningarna för tillväxt under 2015 svarar över hälften av företagen att de bedömer att omsättningen kommer …

Läs mer
16 jun 2015
Kraftigt avvikande svenska regler får allvarliga följder

I närtid ska en parlamentarisk utredning presentera förslag på ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. Flera försvarsföretag är viktiga arbetsgivare i Karlskoga/Örebro-regionen och utfallet av denna utredning kommer att påverka dessa företags internationella konkurrenskraft samt i sin förlängning förutsättningarna för regional tillväxt och jobb. Exporten är avgörande för att ha en livskraftig säkerhets- och försvarsteknologi i Sverige. …

Läs mer
15 jun 2015
Ann-Kristin Adolfsson ny ledamot i SOFF:s styrelse.

Ann-Kristin arbetar idag som strategidirektör på Saab. Läs mer om SOFF:s styrelse här.

Läs mer
11 jun 2015
Exporten avgörande för försvarsföretag

Om några veckor ska en parlamentarisk utredning presentera förslag på ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. BAE Systems Hägglunds är en stor arbetsgivare i Västernorrland och utfallet av denna utredning kommer att påverka företagets internationella konkurrenskraft samt i sin förlängning förutsättningarna för tillväxt och jobb. Exporten är avgörande för att ha en livskraftig säkerhets- och försvarsteknologi i …

Läs mer
18 maj 2015
Nordiska föreningarna i gemensamt brev till EU-kommissionen

Brevet är ett inspel inför stats- och regeringschefernas möte kring försvar och säkerhet som genomförs den 25-26 juni 2015. Syftet med brevet är att lämna våra inspel till den fortsatta processen och belysa de frågorna som vi anser att det är viktigast att stats- och regeringscheferna diskuterar och blir medvetna om, då med syfte att …

Läs mer
6 maj 2015
Stärkt samhällssäkerhet och integritet – ämne för seminarium

Tillsammans med IVA och SACS arrangerade SOFF därför ett seminarium om teknik och integritet. SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård inledde seminariet med att tala om hur vi kan öka användningen av ny teknik och samtidigt minska intrången i den personliga integriteten. Limmergård menade att branschen har att möta en växande utmaning att förbättra skyddet för individen …

Läs mer