Hoppa till innehåll
29 apr 2015
SOFF välkomnar fyra nya medlemmar

2Secure ITA AB Kriisa Consulting AB SAS Institute AB Sensec AB Det är med stor glädje vi välkomnar våra nya medlemmar. Vi noterar en växande efterfrågan på marknaden när det gäller exempelvis områden såsom cybersäkerhet, övningar, utbildningar och analys, något som även speglar den ökade tillströmningen av företag till föreningen, konstaterar SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård. …

Läs mer
2 feb 2015
ASD position om EU:s färdplan för försvarsmarknaden

Några av huvuddragen i positionspapperet är att vi som Europeisk industri fullt ut stöder Kommissionens initiativ kring: Att ytterligare arbeta med och stärka den interna marknaden och dess villkor för företagen, då med målet att i så stor utsträckning som möjligt uppnå en marknad på lika villkor eller sk. Level Playing Field. I sammanhanget kommer …

Läs mer
29 jan 2015
Försvarsmaktens behov av anskaffning och logistikförsörjning

Tidigare har ”Arenadialoger” varit en del av Försvarsföretagsdagarna. I år har dessa för att skapa mer tid för dialog brutits ut ur Försvarsföretagsdagarna till separata tillfällen. Seminarierna har följande teman: * Armé * Flyg * Marin * Logistik * Ledning * Personalförsörjning * Kommersiell upphandling Program för respektive seminarium finns att läsa på kalendariet.

Läs mer
20 nov 2014
T-Kartor vinner miljardkontrakt i USA

Läs T-Kartors pressmeddelande här.

Läs mer
19 nov 2014
Undervattensförmåga som nationellt säkerhetsintresse bör omfatta så mycket mer än två nya ubåtar

Alldeles nyligen har den största nationella militära operationen på närmare tjugo år avslutats. Verksamheten i Stockholms skärgård som pågått under en veckas tid har benämnts som en underrättelseoperation där många likheter med 80-talets ubåtsjaktoperationer kan skönjas, men där slutar likheterna eftersom vårt försvar inte närmelsevis ser ut som det gjorde då. Vid en jämförelse mellan …

Läs mer
19 nov 2014
Limmergård: Utvecklingen i Sveriges närområde får konsekvenser – även för säkerhets- och försvarsföretag

Denna utveckling kommer att få konsekvenser för Försvarsmakten men även för de försvarsföretag som är verksamma i Sverige. Konsekvenserna för industrins vidkommande kommer dock sannolikt att bli långsiktiga snarare än kortsiktiga och de innebär inte att försvarsindustrin nu per automatik förväntar sig en lång rad nya nationella utvecklingsbeställingar. Snarare medför den förändrade säkerhetspolitiska spelplanen ökade …

Läs mer
23 okt 2014
Robert Limmergård i Dagens Industri: Ge oss ingen björnkram

Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård har skapat en debatt om förmågebrister; behov av särskild undervattensteknik för svenska förhållanden och om system som är internationellt svårtillgängliga. Det kan finnas skäl till särskilda satsningar på nationella utvecklingsprojekt inom områden för vilka Sverige inte vill utveckla osunda beroendeförhållanden till andra aktörer. Men framtiden måste bygga på mindre nationella särlösningar …

Läs mer
17 okt 2014
Limmergård: Förändrad spelplan utan helhet

Bakgrunden till frågan var beskedet i den nya regeringsdeklarationen att ”Sverige ska inte söka medlemskap i Nato” och vari detta avseende skillnaden ligger för ett icke-Nato land. Det enkla svaret är försörjningstryggheten styrs av Sveriges mellanstatliga avtal, exempelvis har det s.k. LOI-avtalet (sex nationsavtalet) skrivningar om försörjningstrygghet i tider av kris och krig. Sveriges säkerhets- …

Läs mer
16 okt 2014
Annika Nordgren Christensen: ”Försvarsutskottet blir nu försvarspolitikens epicentrum”

Försvarsberedningen upprepade i sin rapport i våras att ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt, men man skrev också att Rysslands aggression mot Ukraina innebär att risken för militära angreppshot har ökat, även i vårt närområde. Detta är en skärpning jämfört med beredningens säkerhetspolitiska rapport i maj 2013. Trots orosmolnen över …

Läs mer
16 okt 2014
Regeringens rymdutredare: ”Rymdens möjligheter ger oss ett säkrare Sverige”

Rymden är numera arena för allt fler discipliner. Teknikutveckling, infrastruktur, försvar, säkerhet, kommunikation, odling, energi – det går nästan inte att leva en minut på jorden utan att vara beroende av det som händer i rymden. Rymdstyrelsen har konstaterat att här finns stora möjligheter för Sverige att positionera sig och öka i konkurrenskraft. Stödet till …

Läs mer
9 okt 2014
SOFF välkomnar 4C Strategies och Svensk konstruktionstjänst som nya medlemmar

– Vi tycker att det är mycket roligt kunna hälsa tjänsteföretagen 4 C Strategies och Svensk konstruktionstjänst varmt välkomna som till SOFF. Vi tror och hoppas att det kommer att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft inom säkerhets- och försvarsområdet samtidigt som det också befäster vår relevans som en attraktiv branschorganisation säger SOFF:s generalsekreterare Robert …

Läs mer
6 okt 2014
Robert Limmergård citeras i Defense News

Artikeln återfinns i dess helhet att läsas här.

Läs mer