Hoppa till innehåll
AI genererad bild "Företagen och Sveriges säkerhet"
9 jun 2024
Säkerhetsstrategin måste utgå från företagen

En nationell säkerhetsstrategi för Sverige måste vila på att näringsliv och företag engageras. Det beror på att avreglering, globalisering och digitalisering har medfört omfattande strukturella förändringar i samhället. När många europeiska länder, inklusive Sverige, helt eller delvis har privatiserat exempelvis energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter, då har man även privatiserat en del av det som …

Läs mer
23 maj 2024
SOFF om genomförandet av NIS2-direktivet

Dock ser vi en risk med att tillsynsansvaret fördelas över flera myndigheter, vilket kan leda till ekonomisk och praktisk ineffektivitet. Vi understryker vikten av att tillsynsmyndigheterna koordinerar sina föreskrifter för att undvika olika krav på samma företag. För våra medlemsföretag är det avgörande med tydliga vägledningar för att navigera de nya regelverken, särskilt för små …

Läs mer
15 maj 2024
Branschstatistik 2023 – tilltagande tillväxt, lägre än väntat

Omsättningen Även 2023 fortsatte marknaden att öka om än med något lägre tillväxt än förväntat. Den totala omsättningen 2023 (inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 64 015 miljoner kronor (jämfört med 51 438 mkr året innan). Med hänsyn till beslutade försvarsinvesteringarna i Sverige och hos allierade, och den …

Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
7 maj 2024
Välbesökt när branschen samlades till föreningsstämma

En mycket viktig punkt på dagordningen var val av styrelse. Styrelsen är en viktig del av vår verksamhet och de både representerar våra medlemsföretag och leder föreningens verksamhet där styrelsen ger kansliet och medlemmarna tillgång till erfarenhet och kompetens. Stämmans nyvalda ledamöter stärker vår förening med viktiga kompetenser som kan bidra till att utveckla marknaden …

Läs mer
26 apr 2024
Branschen analyserar Försvarsberedningens rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”

Huvudpunkter i Försvarsberedningens rapport Den 26 april blev Försvarsberedningen klar med sin slutrapport gällande totalförsvaret 2025-2030. Rapporten visar upp bred politisk enighet då alla åtta riksdagspartier ställer sig bakom beredningens slutsatser och förslag. Den nya säkerhetspolitiska inriktning där Sverige är en del av försvarsalliansen Nato har gett nya dimensioner i rapporten jämfört med de tidigare delrapporterna …

Läs mer
Bild: Rebecca Nordin Vainio
26 apr 2024
Rebecca Nordin Vainio: Policystrateg på SOFF

”Att få arbeta med samhällsfrågor och kommunikation på SOFF är en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot att använda mina färdigheter för att bidra till organisationens viktiga arbete”, säger Rebecca Nordin Vainio. Hon betonar vikten av företagens roll i samhället och deras bidrag till samhällets säkerhet, något som genomsyrar hennes vision för föreningen. En av …

Läs mer
16 apr 2024
En ny exportkontroll som medlem i Nato – vägen framåt

Utredningen har behov av att förstå marknadens internationella dynamik och politiska styrning för att kunna forma en framtida svensk exportkontrollpolitik som är både ansvarsfull och anpassad till de nya realiteterna i en föränderlig värld. Christer delar med sig av sin insikt om utredningens betydelse: ”Framför allt frågan om internationella materielsamarbeten kan komma att påverka vår …

Läs mer
Tobias Krantz, fil dr, tidigare högskole- och forskningsminister, numera Senior Advisor Diplomat Communications,
21 mar 2024
Analys: Forskningspolitikens påverkan på försvars- och säkerhetsmarknaden

Försvars- och säkerhetsindustrin ligger i många avseenden i skärningspunkten mellan näringsliv och politik. Mycket av förutsättningarna för företagens affärer sätts av politiken. Det handlar om allt från de övergripande politiska besluten – lagar, förordningar, föreskrifter, budgetbeslut med mera – till att politiker fattar beslut om enskilda affärer där försvars- och säkerhetsföretag kan vara direkt eller …

Läs mer
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?

Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …

Läs mer
Madelene Rydén och Vendela Risendal, båda på SOFFs kansli
21 feb 2024
Möt Vendela Risendal – ny koordinator på SOFF

Välkommen till SOFF, Vendela! Det är en stor glädje att ha dig ombord. Kan du berätta lite om din bakgrund och vilken roll du kommer att ta på dig här hos oss? ”Tack så mycket! Det känns fantastiskt att vara här. Min bakgrund sträcker sig från projektledning inom kontrollåtgärder vid markarbete, där jag arbetade på …

Läs mer
13 feb 2024
Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd

En dynamisk säkerhetsmiljö ”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal om säkerhetsskydd. ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt …

Läs mer
8 jan 2024
SOFF kommenterar försvarsinnovationsstrategin

• Sverige har en god förmåga att finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar, inte minst inom försvarsområdet. Men de utmaningar vi står inför kräver något mer – och regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning. Försvarsmyndigheterna har inte alla svar och till del inte alla frågor, menar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF. • Försvarsinnovation är …

Läs mer