Hoppa till innehåll
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?

Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …

Läs mer
Madelene Rydén och Vendela Risendal, båda på SOFFs kansli
21 feb 2024
Möt Vendela – ny koordinator på SOFF

Välkommen till SOFF, Vendela! Det är en stor glädje att ha dig ombord. Kan du berätta lite om din bakgrund och vilken roll du kommer att ta på dig här hos oss? ”Tack så mycket! Det känns fantastiskt att vara här. Min bakgrund sträcker sig från projektledning inom kontrollåtgärder vid markarbete, där jag arbetade på …

Läs mer
13 feb 2024
Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd

En dynamisk säkerhetsmiljö ”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal. ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt uppdrag att …

Läs mer
8 jan 2024
SOFF kommenterar försvarsinnovationsstrategin

• Sverige har en god förmåga att finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar, inte minst inom försvarsområdet. Men de utmaningar vi står inför kräver något mer – och regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning. Försvarsmyndigheterna har inte alla svar och till del inte alla frågor, menar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF. • Försvarsinnovation är …

Läs mer
Ukraina - i världens fokus även 2024
5 jan 2024
Försvarsmarknaden – trender inför 2024

Kriget mot Ukraina har förändrat de globala försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringarna. Som svar på Ryssland brutalitet mot Ukraina har den globala försvarsmarknaden sett betydande förändringar. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är ett strategiskt svar på Rysslands angreppskrig. De demokratiska länderna ser här möjligheter att öka säkerheten över Nordsjön, Östersjön och de arktiska …

Läs mer
2 jan 2024
Kompetensförsörjning grundförutsättning för försvarsförmåga

För att möta en förändrad omvärld behöver vi bli fler. Vi behöver bli fler inom olika yrkeskategorier. Ingenjörer, lagerpersonal, jurister, soldater, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare, produktionspersonal och administratörer – alla behövs och kan bidra till att trygga vår demokrati och säkra det som är skyddsvärt i vårt samhälle. En lyckad kompetensförsörjning bygger på samarbete där …

Läs mer
Pia Sandvik, ledamot av SOFFs styrelse och vd Teknikföretagen
15 dec 2023
Fem frågor till Pia Sandvik – ny i styrelsen

Vem är du och vilken bakgrund tar du med dig till styrelsen? Jag har en bred erfarenhet från såväl industri, som akademi och forskningsinstitut där vikten av kunskap, teknik och utveckling varit en gemensam nämnare. De genomsyrar också mitt synsätt i SOFFs styrelse. Säkerhet och försvar behöver byggas och baseras på avancerad teknik. Det skapar …

Läs mer
Ronja Ahlberg, områdesansvarig Cyberförsvar. Foto: Staffan Ekstrand, FMV
17 nov 2023
SOFF växer – tre tjänster att söka

UPPDATERING 30 november: Glädjande har vi fått många ansökningar – tack alla för ert intresse för SOFF och vår förening. Tjänsten som projektledare är tillsatt. Vi har påbörjat urvals processen för övriga tjänster, där vi har över åttio sökande. den 4-5 december arrangerar vi årets stora konferens, varför vi hoppas återkomma i processen tiden därefter. …

Läs mer
14 nov 2023
Hållbar ammunition – branschen driver projekt med stöd av Vinnova

SOFF har, tillsammans med medlemsföretag och FMV, fått medel från Vinnova för ”Projekt Grön och Hållbar Ammunitionsförsörjning” (PROGHA) som syftar till att öka möjligheter till en ökad hållbarhet vid utformning av styrmedel inom ammunitionsförsörjning. Syftet är att främja cirkulära processer och hållbarhetsvärden inom framtida upphandlingsförfaranden inom ammunitionsområdet. Projektet har två delområden. Det första ska ta …

Läs mer
10 nov 2023
SOFF lanserar samarbete med strategiska partners

Våra partnerföretag är; Rud Pedersen Public Affairs, AIMS International, Diplomat Communications, Baker McKenzie samt Svensk Försvarskompetens. Vi ser fram emot att tillsammans möta de behov som medlemmar och strategiska partners möter för att främja säkerhets- och försvarssektorn i Sverige. Inledningsvis sker samverkan med dessa utvalda företag, men kan senare kompletteras med fler inom kategorier som …

Läs mer
Joel Thungren/Försvarsmakten
1 nov 2023
SOFF förstärker inom försvar

 – De företag som levererar försvarsmateriel är en bärande del av vår försvarsförmåga, och därigenom också avgörande för Sveriges frihet och oberoende. För att kunna rusta snabbare och bättre i en orolig omvärld behöver vi göra samarbetet mellan försvarsmyndigheterna och SOFF:s medlemmar ännu mer effektivt.  Jag är väl insatt i de utmaningar som finns och …

Läs mer
Shutterstock
12 okt 2023
SOFF överlämnar förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Inför regeringens kommande arbete med kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har SOFF beretts möjlighet att lämna synpunkter utifrån de samhällsutmaningar vi anser finns och hur forskningsresultat kan nyttiggöras inom de områden där vi och våra medlemsföretag är verksamma. Flera av åtgärderna kommer föreningen även att diskutera i regeringens forum för försvarsinnovation samt kommande arbete med …

Läs mer